Hoppa till huvudinnehåll

Bring

Brings "Svenskt ordförråd ordnat i begreppsklasser" (1930) i digital version

Sven Casper Bring 1902

1902

Brings tesaurus

1930


Förordet till Sven Casper Brings Svenskt ordförråd ordnat i begreppsklasser (1930)

Denna ordlista är en efterbildning av P. M. Rogets »Thesaurus of
English Words and Phrases». En sådan ordlista kan betraktas som ett
slags synonymlexikon. Men i varje begreppsklass sammanföras icke blott
egentliga synonymer, utan ord av alla slag, vilka utgöra det
huvudsakligaste ordförråd, som plägar komma till användning vid tal om
sådana ämnen, som kunna hänföras under klassbegreppet, fattat i
vidsträckt bemärkelse.

Vad Rogets klassificeringssystem angår, kan det ligga nära att
ifrågasätta både sammanslagning och uppdelning av åtskilliga
klasser. Men denna klassificering synes hava vunnit hävd genom många
upplagor av Rogets verk och genom tyska efterbildningar därav. Det
torde även få anses såsom en fördel att i dylika ordlistor använda
samma klassificering i olika språk.

Uppsala i September 1930.

S. C. Bring


Digitala Bring

I början av 1990-talet efter att ha använt Bring under ett antal år
för olika typer av semantisk analys, påbörjade Jens Allwood vid
dåvarande institutionen för lingvistik, Göteborgs universitet, ett
samarbete med Samhall för digitalisering av Bring. Samhall skannade
ordboken och efter en manuell korrektion av OCR-fel blev den första
digitala versionen av Bring tillgänglig i form av en relationsdatabas
och som textfiler.

Arbetet med den digitala versionen återupptogs 2011, då Språkbanken
åtog sig att tillgängliggöra Bring under en öppen licens och att
införliva den i sin integrerade lexikonresurs för svensk
språkteknologi. Som en bieffekt av det arbetet (utfört av Lars Borin)
har i storleksordningen 1000 kvarvarande OCR-fel kunnat
korrigeras. Bring är nu delvis länkad till Språkbankens andra
lexikonresurser via SALDO-ordbetydelse-ID:n. Denna länkning
tillgängliggörs i form av en separat resurs, Blingbring, som är under
fortsatt utveckling.

Den resurs som beskrivs på denna sida – Bring version 1.1
– utgör en komplett digital version av det ursprungliga
innehållet i Brings Svenskt ordförråd ordnat i begreppsklasser
(1930), utan några förändringar eller tillägg, med undantag för att
Bringklasserna har försetts med länkar till sina motsvarigheter i
Rogets tesaurus. Bring kan användas under
licensen Creative
Commons Attribution (CC BY) 4.0 International

CC BY


Publikationer • Publications

  1. Lars Borin, Luis Nieto Piña, Richard Johansson (2015): Here be dragons? The perils and promises of inter-resource lexical-semantic mapping, in Linköping Electronic Conference Proceedings. Semantic resources and semantic annotation for Natural Language Processing and the Digital Humanities. Workshop at NODALIDA , May 11, 13-18 2015, Vilnius, volume 112, pages 1-11 BibTeX
  2. Lars Borin, Jens Allwood, Gerard de Melo (2014): Bring vs. MTRoget: Evaluating automatic thesaurus translation, in Proceedings of LREC 2014, May 26-31, 2014 Reykjavik, Iceland BibTeX

Sammanfattning

Resurstyp Lexikon
Språk
swe
Ingångar 148 815

Kontakt

Språkbanken (sb-info@svenska.gu.se)