Meny

Bring

Brings "Svenskt ordförråd ordnat i begreppsklasser" (1930) i digital version

Sven Casper Bring 1902

1902

Brings tesaurus

1930


Förordet till Sven Casper Brings Svenskt ordförråd ordnat i begreppsklasser (1930)

Denna ordlista är en efterbildning av P. M. Rogets »Thesaurus of English Words and Phrases». En sådan ordlista kan betraktas som ett slags synonymlexikon. Men i varje begreppsklass sammanföras icke blott egentliga synonymer, utan ord av alla slag, vilka utgöra det huvudsakligaste ordförråd, som plägar komma till användning vid tal om sådana ämnen, som kunna hänföras under klassbegreppet, fattat i vidsträckt bemärkelse.

Vad Rogets klassificeringssystem angår, kan det ligga nära att ifrågasätta både sammanslagning och uppdelning av åtskilliga klasser. Men denna klassificering synes hava vunnit hävd genom många upplagor av Rogets verk och genom tyska efterbildningar därav. Det torde även få anses såsom en fördel att i dylika ordlistor använda samma klassificering i olika språk.

Uppsala i September 1930.

S. C. Bring


Digitala Bring

I början av 1990-talet efter att ha använt Bring under ett antal år för olika typer av semantisk analys, påbörjade Jens Allwood vid dåvarande institutionen för lingvistik, Göteborgs universitet, ett samarbete med Samhall för digitalisering av Bring. Samhall skannade ordboken och efter en manuell korrektion av OCR-fel blev den första digitala versionen av Bring tillgänglig i form av en relationsdatabas och som textfiler.

Arbetet med den digitala versionen återupptogs 2011, då Språkbanken åtog sig att tillgängliggöra Bring under en öppen licens och att införliva den i sin integrerade lexikonresurs för svensk språkteknologi. Som en bieffekt av det arbetet (utfört av Lars Borin) har i storleksordningen 1000 kvarvarande OCR-fel kunnat korrigeras. Bring är nu delvis länkad till Språkbankens andra lexikonresurser via SALDO-ordbetydelse-ID:n. Denna länkning tillgängliggörs i form av en separat resurs, Blingbring, som är under fortsatt utveckling.

Den resurs som beskrivs på denna sida – Bring version 1.1 – utgör en komplett digital version av det ursprungliga innehållet i Brings Svenskt ordförråd ordnat i begreppsklasser (1930), utan några förändringar eller tillägg, med undantag för att Bringklasserna har försetts med länkar till sina motsvarigheter i Rogets tesaurus. Bring kan användas under licensen Creative Commons Attribution (CC BY) 4.0 International

CC BY


Publikationer • Publications

  1. Laddar publikation...
  2. Laddar publikation...

Sammanfattning

ResurstypLexikon
SpråkSvenska
Ingångar148,815