Meny

Argumentation analysis and technology

Bakgrund

Automatisk identifiering och klassificering av argumentation är jättesvårt. Vi försöker ta reda på hur svårt det kan vara.

Projektbeskrivning

Projektets mål är att lyckas!

Vision och planering

Detta projektet drivs av doktorander som arbetar med argumentation från olika perspektiv. Vi möts regelbundet för att presentera pågående arbete och diskutera relevant forskning.

Några områden vi jobbar med för tiden är:

  • Argumentation i svenska nätforum
  • Argumentation i riksdagens debatter
  • Argumentation och humor
  • Inference Anchoring Theory (IAT)

Institut/organisationer

  • Språkbanken Text, institutionen för svenska språket, Göteborgs Universitet
  • CLASP, institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs Universitet
  • FLoV, Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs Universitet

Kontakt

För att komma i kontakt med argumentationsgruppen, skicka e-post till arg@listserv.gu.se

  • Stian Rødven Eide (2019): The Swedish PoliGraph, i Proceedings of the 6th Workshop on Argument Mining, August 1, 2019 Florence, Italy / Benno Stein, Henning Wachsmuth (Editors).
  • Anna Lindahl, Lars Borin, Jacobo Rouces (2019): Towards Assessing Argumentation Annotation - A First Step, i Proceedings of the 6th Workshop on Argument Mining, August 1, 2019, Florence, Italy / Benno Stein, Henning Wachsmuth (Editors).
Visa alla publikationer som BibTeX