Hoppa till huvudinnehåll

NPEGL

En databas över nominalfraser i äldre germanska språk.
NPEGL databasen är ett av resultaten av projektet Grenser for syntaktisk variasjon: substantivfraser i gamle germanske språk (Norges forskningsråd, projektnummer 261847) Ett av projektmålen var att granska den nominalfrasinterna variationen i äldre germanska språk, i synnerhet variation i ordföljd, och att utforska de faktorer som påverkar denna variation. Se Pfaff & Bouma (2014) för mer information om databasens uppbyggnad.

Annotation

Alla nominalfraser har uppmärkts med information om den interna strukturen och rollen av nominalfrasen i sitt sammanhang. Annotationen är manuellt korrigerad.

Referenser

Typ

  • Lexikon
  • Samling

Språk

fornengelska (ca 450-1100)
fornhögtyska (ca 750-1050)
fornisländska
fornsaxiska

Storlek

Resurser: 5

Kontakt

Språkbanken
sb-info@svenska.gu.se