Hoppa till huvudinnehåll

SALDOs nättjänster

SALDO

Lars Borin, Markus Forsberg och Lennart Lönngren

SALDOs nättjänster

SALDOs nättjänster är en uppsättning tjänster som exponerar dagligen uppdaterad information och funktionalitet från SALDO-resursen. Varje tjänst uttrycker en funktion som givet sina argument, kodat i en URL, identifierar beräkningen av funktionen med dess argument.

Alla SALDOs tjänster är placerade i namnrymden http://spraakbanken.gu.se/ws/saldo-ws, och varje tjänst har ett av följande {FORMAT} som sitt första argument: json, xml, eller html. Vi använder oss av formatet html för att göra resursen tillgänglig för det mänskliga ögat.

Fullformsuppslagning

Tjänsten beräknar inkrementell fullformsuppslagning, där två svar ges för dess argument {FRAGMENT}: har den en analys, det vill säga är {FRAGMENT} en ordform i SALDO, och har {FRAGMENT} någon fortsättning, det vill säga, finns det tecken som vi kan lägga till i slutet av {FRAGMENT} för att hitta en ordform i SALDO.

http://spraakbanken.gu.se/ws/saldo-ws/ff/{FORMAT}/{FRAGMENT}

Exempel

 

Fullformsuppslagning med direkt koppling till semantiken

Tjänsten beräknar den semantik som är associerad till ordformen {WORDFORM}.

http://spraakbanken.gu.se/ws/saldo-ws/fl/{FORMAT}/{WORDFORM}

Exempel

Sammansättningsanalys

SALDOs tjänst 'Sammansättningsananlys' fungerar inte.

Tjänsten beräknar en sammansättningsanalys av ordformen {WORDFORM}.

http://spraakbanken.gu.se/ws/saldo-ws/sms/{FORMAT}/{WORDFORM}

Exempel

Böjningsmaskineri

Tjänsten beräknar böjningstabellen för paradigmidentifieraren {PARADIGM} och grundformen {BASEFORM}.

http://spraakbanken.gu.se/ws/saldo-ws/gen/{FORMAT}/{PARADIGM}/{BASEFORM}

Exempel

Lemma-id-uppslagning

Tjänsten beräknar informationen associerad till lemma-identifieraren {LEMMA-ID}.

http://spraakbanken.gu.se/ws/saldo-ws/lid/{FORMAT}/{LEMMA-ID}

Exempel

Saldo-id-uppslagning

Tjänsten beräknar informationen associerad till saldo-identifieraren {SALDO-ID}.

http://spraakbanken.gu.se/ws/saldo-ws/lid/{FORMAT}/{SALDO-ID}

Exempel

Randomiserad SALDO-id-uppslagning

Tjänsten beräknar informationen associerad till en randomiserad saldo-identifierare.

http://spraakbanken.gu.se/ws/saldo-ws/lid/{FORMAT}/rnd

Exempel

MD1

SALDOs tjänst 'MD1' fungerar inte.

Tjänsten beräknar en saldo-identifierares d1 på morsidan.

http://spraakbanken.gu.se/ws/saldo-ws/md1/{FORMAT}/{SALDO-ID}

Exempel

Syskon

SALDOs tjänst 'Syskon' fungerar inte.

Tjänsten beräknar en saldo-identifierares syskon på morsidan.

http://spraakbanken.gu.se/ws/saldo-ws/sib/{FORMAT}/{SALDO-ID}

Exempel

Lemgramsyskon

SALDOs tjänst 'Lemgramsyskon' fungerar inte.

Tjänsten beräknar ett lemgrams syskon på morsidan.

http://spraakbanken.gu.se/ws/saldo-ws/rel/{FORMAT}/{SALDO-ID}

Exempel

Avstånd

SALDOs tjänst 'Avstånd' fungerar inte.

Tjänsten beräknar avstånden mellan saldo-identifierare på morsidan.

http://spraakbanken.gu.se/ws/saldo-ws/dist/{FORMAT}/{SALDO-IDS}

Exempel

Paradigmförteckning

SALDOs tjänst 'Paradigmförteckning' fungerar inte.

Tjänsten ger en paradigmförteckning.

http://spraakbanken.gu.se/ws/saldo-ws/p/{FORMAT}/

Exempel

Ordklassförteckning

SALDOs tjänst 'Ordklassförteckning' fungerar inte.

Tjänsten ger en ordklassförteckning.

http://spraakbanken.gu.se/ws/saldo-ws/pos/{FORMAT}/

Exempel