Hoppa till huvudinnehåll

SALDOs nättjänster

SALDO

Lars Borin, Markus Forsberg och Lennart Lönngren

SALDOs nättjänster fungerar inte längre.

SALDOs nättjänster

SALDOs nättjänster är en uppsättning tjänster som exponerar dagligen uppdaterad information och funktionalitet från SALDO-resursen. Varje tjänst uttrycker en funktion som givet sina argument, kodat i en URL, identifierar beräkningen av funktionen med dess argument.

Alla SALDOs tjänster är placerade i namnrymden http://spraakbanken.gu.se/ws/saldo-ws, och varje tjänst har ett av följande {FORMAT} som sitt första argument: json, xml, eller html. Vi använder oss av formatet html för att göra resursen tillgänglig för det mänskliga ögat.

Fullformsuppslagning

Tjänsten beräknar inkrementell fullformsuppslagning, där två svar ges för dess argument {FRAGMENT}: har den en analys, det vill säga är {FRAGMENT} en ordform i SALDO, och har {FRAGMENT} någon fortsättning, det vill säga, finns det tecken som vi kan lägga till i slutet av {FRAGMENT} för att hitta en ordform i SALDO.

http://spraakbanken.gu.se/ws/saldo-ws/ff/{FORMAT}/{FRAGMENT}

Exempel

 

Fullformsuppslagning med direkt koppling till semantiken

Tjänsten beräknar den semantik som är associerad till ordformen {WORDFORM}.

http://spraakbanken.gu.se/ws/saldo-ws/fl/{FORMAT}/{WORDFORM}

Exempel

Sammansättningsanalys

Tjänsten beräknar en sammansättningsanalys av ordformen {WORDFORM}.

http://spraakbanken.gu.se/ws/saldo-ws/sms/{FORMAT}/{WORDFORM}

Exempel

Böjningsmaskineri

Tjänsten beräknar böjningstabellen för paradigmidentifieraren {PARADIGM} och grundformen {BASEFORM}.

http://spraakbanken.gu.se/ws/saldo-ws/gen/{FORMAT}/{PARADIGM}/{BASEFORM}

Exempel

Lemma-id-uppslagning

Tjänsten beräknar informationen associerad till lemma-identifieraren {LEMMA-ID}.

http://spraakbanken.gu.se/ws/saldo-ws/lid/{FORMAT}/{LEMMA-ID}

Exempel

Saldo-id-uppslagning

Tjänsten beräknar informationen associerad till saldo-identifieraren {SALDO-ID}.

http://spraakbanken.gu.se/ws/saldo-ws/lid/{FORMAT}/{SALDO-ID}

Exempel

Randomiserad SALDO-id-uppslagning

Tjänsten beräknar informationen associerad till en randomiserad saldo-identifierare.

http://spraakbanken.gu.se/ws/saldo-ws/lid/{FORMAT}/rnd

Exempel

MD1

Tjänsten beräknar en saldo-identifierares d1 på morsidan.

http://spraakbanken.gu.se/ws/saldo-ws/md1/{FORMAT}/{SALDO-ID}

Exempel

Syskon

Tjänsten beräknar en saldo-identifierares syskon på morsidan.

http://spraakbanken.gu.se/ws/saldo-ws/sib/{FORMAT}/{SALDO-ID}

Exempel

Lemgramsyskon

Tjänsten beräknar ett lemgrams syskon på morsidan.

http://spraakbanken.gu.se/ws/saldo-ws/rel/{FORMAT}/{SALDO-ID}

Exempel

Avstånd

Tjänsten beräknar avstånden mellan saldo-identifierare på morsidan.

http://spraakbanken.gu.se/ws/saldo-ws/dist/{FORMAT}/{SALDO-IDS}

Exempel

Paradigmförteckning

Tjänsten ger en paradigmförteckning.

http://spraakbanken.gu.se/ws/saldo-ws/p/{FORMAT}/

Exempel

Ordklassförteckning

Tjänsten ger en ordklassförteckning.

http://spraakbanken.gu.se/ws/saldo-ws/pos/{FORMAT}/

Exempel