Hoppa till huvudinnehåll

Svensk fraktur 1626-1816

Datacitering

Språkbanken Text. (2021-11-26). Svensk fraktur 1626-1816 [Data set]. Språkbanken Text. https://doi.org/10.23695/5sme-7437
Ytterligare sätt att citera datamängden.
Ett urval av svensk fraktur texter tryckta mellan 1626 och 1816 från samlingarna på Universitetsbiblioteket vid Göteborgs universitet (UB). För OCR analys.

Svensk fraktur 1626 – 1816 innehåller ett urval av digitaliserade versioner av äldre frakturtryck från 1626 till 1816 med motsvarande manuell transkribering. Materialet digitaliserades av Göteborgs universitetsbibliotek, och de digitaliserade versionerna transkriberades manuellt av GREPECT genom en s.k. double-keying metod.

Materialet har tagits fram under projektet En fri molntjänst för OCR för att förbättra OCR-tolkningen av tryckta fraktur texter.

Antalet digitaliserade sidor är 199 och de transkriberade texterna innehåller 47924 ord totalt. Listan över titlarna, libris-id:s och publiceringslänkar finns tillgängligt här.

Fil Storlek Modifierad Licens
757.73 MB 2021-11-26 CC BY 4.0
attribution

Typ

  • Korpus
  • Tränings- och utvärderingsdata

Språk

svenska

Storlek

Token: 47 924

Nyckelord

  • fraktur
  • OCR
  • reference text

Updaterad

2021-11-26

Kontakt

Språkbanken Text
sb-info@svenska.gu.se