Skip to main content

Forskarkollegium

Minnesanteckningar från våra forskarkollegium finns tillgängliga via nedanstående länk. Innehållet i anteckningarna är i första hand till för forskare vid Språkbanken Text, men är öppna för alla medarbetare inom Språkbanken Text som vill ta del av informationen.

Länk till katalog.