Skip to main content

BibTeX

@inProceedings{ljunglof-2009-trik-99886,
	title    = {TRIK: en talande och ritande robot för barn med kommunikativa funktionshinder},
	booktitle  = {Presentation på ID-dagarna, 7–9 oktober 2009, Stockholm},
	author    = {Ljunglöf, Peter},
	year     = {2009},
}