Skip to main content

Contribute to SweLL

(Swedish only)

Introduktion

Vi behöver texter/uppsatser skrivna av elever i klassrummet / från en provsituation eller annat skrivtillfälle när läraren vet vilka hjälpmedel som varit tillgängliga (dock ej internet).

Om du vill samarbeta med oss och hjälpa till med insamlingen av uppsatserna, följ gärna stegen nedan.

OBS 1: för tillfället (2017-2021) samlar vi bara in uppsatser skrivna av vuxna elever (16 år eller äldre).

OBS 2: det är två grupper av elever som vi är intresserade av:

  1. elever med svenska som andra-/främmande språk (L2), t.ex. SFI-kurser, SAS / SVA-kurser inom grundläggande eller gymnasial vuxenutbildning, universitetsförberedande kurser, Språkintroduktion, etc.
  2. gymnasieelever som har svenska som modersmål 

I båda fall, behövs det ett antal formella steg och blanketter som beskrivs nedan.

Lathund: Uppsatser från L1 / L2-elever från kurser i svenska

Som samarbetande lärare, får Du betalt per timme för detta arbete, max dock 20 tim per år.  

Man behöver i så fall:

  1. Elev: Informera elever och samla in samtycke från dem (https://goo.gl/5hKuew) - en gång per elev. Ca 10-15 minuter av lektionstid
  2. Lärare: Tilldela varje elev ett löpnummer (ett s.k. SweLL-ID) som vi kommer att använda istället för namnen - ett nummer per elev. Man kan exempelvis använda närvarolistan. Vi kommer att lägga till ett ”prefix" för skolan,  exempelvis  ”X”, så blir det t.ex. eleven "Elena Volodina" till ”X1" i avidentifieringssyfte. Mappningslista ska förvaras i ett låst skåp, t.ex. ett kassaskåp.
  3. Elev: Dela ut metadatablanketter till elever (om elevers kön, språkkunskaper, etc.) (https://goo.gl/cPEyGT) - en gång per elev. Ca 10 min av lektionstid. OBS! L1-svenska elever kan lämna irrelevanta frågor tomma
  4. Lärare: Fylla i metadatablanketten om uppgiften (https://goo.gl/9KFKnM) - en gång per uppgift. Här brukar vi kalla uppgifterna (tasks) T1, T2, etc per skola
  5. Lärare: Scanna och kopiera handskrivna elevtexter och alla uppgiftsinstruktioner till en usb-pinne (som du får av oss). Digitala elevuppsatser laddas upp tillsammans med  uppgiftsinstruktionerna. Alternativt kopiera allt detta, och lämna över som en bunt pappersunderlag till oss. Om det är flera olika skrivuppgifter, behöver du se till att ”buntarna” (uppgift+uppsatser) hålls isär.
  6. Vi: Vi hämtar dessa (usb-pinnen eller buntarna) alt kan man ladda dessa till en säker förvaring (FTP) via Göteborgs universitet. Vi tar i så fall kontakt via mail, du får en adress att ladda upp uppsatserna till, och vi genomför överföringen så att uppsatserna hämtas och raderas så snart som möjligt.
  7. Lärare: Om du betygsätter uppsatserna, vill vi gärna få information om betyg också - eventuellt senare, t.ex. via mail, helst i formatet  "SweLL ID - betyg”. 
  8. Lärare: I slutet av samarbetsperioden rapporterar du antal timmar du satsade på detta, och universitetet betalar dig.

 

Några exempel på uppgifter som vi har i vår SweLL samling från SVA gymnasieeleverna: tabell

I vissa fall, om vi är geografiskt nära, kan någon av SweLL projektdeltagare komma och introducera detta till dig (och dina elever). 

Kontakta oss gärna på elena . volodina @ svenska . gu . se

Tack!