Skip to main content

BibTeX

@article{Sköldberg-Emma2017-257007,
	title    = {Ordböcker som språkhistoriska källor},
	journal   = {Svenskläraren. Tidskrift för svenskundervisning},
	author    = {Sköldberg, Emma and Holmer, Louise},
	year     = {2017},
	volume    = {Årgång 61},
	number    = {3-2017},
	pages    = {20--21},
}