Hoppa till huvudinnehåll

Språkbankens lexikala forskningsinfrastruktur

Bakgrund

Under åren har flera lexikala resurser utvecklats för svenska. De utvecklades för olika syften av olika grupper med olika bakgrunder, resurserna har även varierat i storlek, innehåll och annotering. Följaktligen är några av de utmaningar och mål vi måste nå är att säkerställa innehållsinteroperabilitet, inte bara mellan de lexikala resurserna utan också mellan de tillgängliga verktygen för textbearbetning, att formulera strategier för att hantera den ojämna fördelningen av vissa typer av information över resurserna, samt att utveckla en lexikal plattform för att skapa, kurera och integrera de lexikala resurserna med vår korpusinfrastruktur. Många av dessa utmaningar togs itu med i SweFN++-projektet, andra kommer att hanteras i detta lexikala infrastrukturinitiativ.
 

Projektbeskrivning  

Syftet med denna långsiktiga satsning är att fokusera på tre teoretiska och metodologiska problemkomplex:

 1. sammanlänkning av moderna och historiska lexikala resurser och konceptuella, metodologiska och datamodelleringsfrågor som tas upp i detta sammanhang;
 2.  LT-stöd för sammanlänkning, utvidgning och åtkomst av lexikaliska resurser; och 
 3.  förhållandet mellan (traditionell svensk) lexikografi på den ena hand, och deskriptiv lingvistik, lexikal semantik och lexikaltypologi på den andra.

 

Projektlängd

Projektmedlemmar

Finansiering

 • Strategic research grant from GU
 • Svenska Akademien
 • Vetenskapsrådet

Forskningsområden

 • Lexicography
 • lexikon
 • lexikal semantik
 • integrerad lexikonresurs

Projekttyp

 • Forskningsinfrastrukturprojekt
 • Internt finansierat
 • Externt finansierat

Paraplyprojekt

Ja