Hoppa till huvudinnehåll

SweLL - Dokumentation

Hantering av personuppgifter: dokumentation

 • Data handling flow (bara på engelska): länk
 • Samtycke - blanketter (OBS! Blanketterna på de andra språken kan användas som stöd, och INTE istället för den svenska versionen. Den svenska blanketten har nämligen korrigerats vid ett senare tillfälle och motsvarar inte i sin helhet blanketterna på  de andra språken): svenska, engelska, arabiska, BKS (serbokroatiska), dari, persiska, grekiska, nordkurdiska, somaliska, sorani, spanska, tigrinska
 • Personuppgifter - metadatablanketter (OBS! Blanketterna på de andra språken kan användas som stöd, och INTE istället för den svenska versionen. Den svenska blanketten har nämligen korrigerats vid ett senare tillfälle och motsvarar inte i sin helhet blanketterna på de andra språken): svenska, engelska, arabiska, BKS (serbokroatiska), dari, persiska (farsi), grekiska, nordkurdiska, somaliska, sorani, spanska, tigrinska
 • Skrivuppgifter - metadatablankett (bara på svenska): länk
 • Latthund för lärare (bara på svenska): länk

Mest frekventa invandrarspråk

 • Svenska, engelska, arabiska, BKS (serbokroatiska), dari, persiska, grekiska, nordkurdiska, somaliska, sorani, spanska, tigrinska

Baserad på

 • Mikael Parkvall Sveriges språk i siffror (Morfem och Språkrådet 2016)
 • Statistik från SCB (2018) Kommunal vuxenutbildning i SFI på Riksnivå

Arbetet med annotering av korpusdatan: Guidelines

 • Transcription guidelines (engelska med svenska exempel): länk
 • Pseudonymization guidelines (engelska med svenska exempel): länk
 • Normalization guidelines (engelska med svenska exempel): länk
 • Correction annotation guidelines (engelska med svenska exempel): länk

Arbetet med korpusdatan: Verktyg och plattformar

Manualer

Metadata översikt: SweLL-gold corpus

Att utforska data: Verktyg och plattformar