Hoppa till huvudinnehåll

SweLL för users och contributors

SweLL är en samling av verktyg och data (uppsatser och dess metadata) som är avsedda för forskning, utveckling och pedagogisk användning inom svenska som andraspråk. Det finns flera korpusar i SweLL samlingen:

  • SweLL-gold korpusen är pseudonymiserad, normaliserad och korr-annoterad (aka felannoterad). Samlingsperiod 2017-2020.
  • SweLL-pilot korpusen består av tre delkorpusar (SpIn, Tisus-texter, SW1203) och innehåller anonymiserade uppsatser uppmärkta med CEFR-nivåer. Samlingsperid 2006-2016.

Observera att SweLL-gold och SweLL-pilot är två olika korpusar och innehåller olika uppsatser. Fler korpusar/uppsatser kan eventuellt läggas till till SweLL samlingen.

Det finns två typer av användare av SweLL infrasktrukturen: SweLL end-users och SweLL contributors. I augusti 2021, släpper vi SweLL-infrastrukturen till end-users. Principer för tillgång till contributors är under utveckling.

Vi beskriver de två olika typerna av användare nedan. I båda fall, börja att bekanta dig med juridiska aspekter av att jobba med uppsatserna här.

SweLL end-users

... är användare som är intresserade att få tillgång till datan (korpusar med metadatan). Detta inkluderar möjlighet att söka i datan via Korp verktyget, samt möjlighet att ladda ned datan i sin helhet i flera olika format. För att bli SweLL end-user, var vänlig och fyll i en ansökan.

Observera att SweLL datan innehåller personlig information och tillgången är därför personlig. Varje individuell användare behöver fylla i ansökan, och det är inte tillåtet att dela datan med de som inte blivit godkänt via ansökan.

Följande licenser skyddar SweLL datan: CLARIN-ID, -PRIV, -NORED, -BY. Förklaringar för de olika licenserna finns här.

När du är godkänd som end-user, kan nedanstående länkarna vara användbara för dig:

SweLL contributors

... är forskare / lärare som har för avsikt att donera datan till SweLL infrastrukturen, eller planerar att starta en ny insamling och annotering av L2 datan med hjälp av SweLL principer och verktyg. Hur SweLL contributors ska godkännas är under utveckling. Om du är inresserad att bli a contributor, skriv gärna till oss (swell at svenska dot gu dot se).