Skip to main content

BibTeX

@article{berg-holmer-2010-fran-128409,
	title    = {Från ankomst till åtkomst. Några lexikaliska iakttagelser i arbetet med SAOL och SO},
	journal   = {Bo65. Festskrift till Bo Ralph. Red. Kristinn Jóhannesson, Ida Larsson, Erik Magnusson Petzell, Sven-Göran Malmgren, Lena Rogström och Emma Sköldberg. Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning 39},
	author    = {Berg, Sture and Holmer, Louise},
	year     = {2010},
	pages    = {311--320},
}

@inProceedings{holmer-2010-verb-125593,
	title    = {Verb böjda under ordnade former. Om urvalet av böjningsformer i SAOL Plus},
	booktitle  = {Nordiska studier i lexikografi 10. Rapport från Konferensen om lexikografi i Norden Tammerfors 3-5 juni 2009. Red. av Harry Lönnroth och Kristina Nikula},
	author    = {Holmer, Louise},
	year     = {2010},
	ISBN     = {978-951-44-8143-7},
	pages    = {180--191},
}

@inProceedings{berg-etal-2010-time-125004,
	title    = {Time to say goodbye? On the exclusion of solid compounds from the Swedish Academy Glossary (SAOL)},
	booktitle  = {Proceedings of the XIV Euralex International Congress (Leeuwarden, 6-10 July 2010)},
	author    = {Berg, Sture and Holmer, Louise and Sköldberg, Emma},
	year     = {2010},
	ISBN     = {978-90-6273-850-3},
	pages    = {567--576},
}