Skip to main content

BibTeX

@misc{blensenius-etal-2017-svenska-251662,
	title    = {Svenska Akademiens ordlista, 14:e upplagan, som app (för Android)},
	author    = {Blensenius, Kristian and Wang, Petrus and Longhi, Lars-Erik and von Martens, Monica and Berg, Sture and Sköldberg, Emma and Holmer, Louise and Hult, Ann-Kristin and Ribeck, Judy Carola and Malmgren, Sven-Göran},
	year     = {2017},
}

@article{skoldberg-holmer-2017-ordbocker-257007,
	title    = {Ordböcker som språkhistoriska källor},
	journal   = {Svenskläraren. Tidskrift för svenskundervisning},
	author    = {Sköldberg, Emma and Holmer, Louise},
	year     = {2017},
	volume    = {Årgång 61},
	number    = {3-2017},
	pages    = {20--21},
}