Hoppa till huvudinnehåll

L2P - MWE experiment

Som ett delprojekt i projektet “Utveckling av lexikala och grammatiska kompetenser i invandrarsvenska” (L2P) <https://spraakbanken.gu.se/eng/l2-profiles&gt; testar vi hur man uppfattar svårighetsgraden av ord och ordkombinationer. Vi vill se om andraspråkstalares intuitioner om ordens svårighetsgrad motsvarar lärares bedömning. Mer utförlig information hittar du i våra guidelines.

För att förstå bättre hur dessa intuitioner påverkas av ens (språkliga) bakgrund, ställer vi några frågor till våra informanter i en separat blankett (personlig metadata).

Vi vill därmed bjuda in er att delta i experimentet. Välj det alternativ som passar dig. OBS! Välj Svenska när du är framme i samtyckesformulär ifall det är inställt på English !

Ansvariga forskare och deltagande universitet

  • Göteborgs universitet: Elena Volodina (elena . volodina @ svenska . gu . se)
  • Helsingfors universitet: Therese Lindström Tiedemann (therese . lindstromtiedemann @ helsinki . fi)