Hoppa till huvudinnehåll

L2P - experiment kring ords svårighet

Som ett delprojekt i projektet “Utveckling av lexikala och grammatiska kompetenser i invandrarsvenska” (L2P) <https://spraakbanken.gu.se/eng/l2-profiles&gt; testar vi hur man uppfattar svårighetsgraden av ord och ordkombinationer. Vi vill se om andraspråkstalares intuitioner om ordens svårighetsgrad motsvarar lärares bedömning. Därför ber vi våra deltagare att jämföra grupper av fyra ord, och välja det lättaste ordet, samt det svåraste ordet bland dessa fyra alternativ. Det finns inget rätt eller fel svar. Mer står i guidelines.

För att förstå bättre hur intuitionerna om ords svårighet påverkas av ens (språkliga) bakgrund, ställer vi några frågor till våra deltagare om språkkunskaper (och lite annat) i en separat blankett (personlig metadata) och frågar om samtycke till deltagandet i experimentet. 

Du kan välja att göra några få eller många miniuppgifter. De som gör 240 miniuppgifter (ca 1,5 timmes arbete) får en liten gåva av oss. Vi vill härmed bjuda in er att delta i experimentet.

  • Länk till samtycke. OBS! Välj Svenska när du är framme i samtyckesformuläret ifall det är inställt på English !
  • Kolla upp guidelines innan du sätter igång med projekten!

Ansvariga forskare och deltagande universitet

  • Göteborgs universitet, Sverige: Elena Volodina (elena . volodina @ svenska . gu . se)
  • Helsingfors universitet, Finland: Therese Lindström Tiedemann (therese . lindstromtiedemann @ helsinki . fi)
  • Université catholique de Louvain, Belgien: David Alfter (david . alfter @ uclouvain . be)