Meny

Kommuners och städers informationstidningar 2001–2013

Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går

Korpusen är del av språkbanken för finlandssvenska inom projektet Svenskan i Finland -- i dag och i går. Läs mer hos Svenska litteratursällskapet i Finland

Materialet i samlingen består av informationstidningar som ges ut av kommuner och städer. En del av texterna är ursprungligen skrivna på finska och översatta till svenska av kommunen eller staden i fråga.

Följande informationstidningar ingår i samlingen:

Espoo Esbo, 2011-2013 Infobladet (Saltvik), 2008-2013 Infotidningen Morjens (Lovisa), 2010-2013 KorsnäsNytt, 2009-2013 Kvartti (Helsingfors), 2004-2013 Magasin Isla (Kimitoön), 2012 Nyt (Pargas), 2009-2013 Närpes info, 2010-2013 Vanda Nytt, 2010-2013 Vasa stads informationstidning, 2001-2013

Sammanfattning

ResurstypKorpus
SpråkFinlandssvenska
Antal token1,066,262
Meningar63,650