Hoppa till huvudinnehåll

Svenskt frasnät++

Svenskt frasnät++ (SweFN++) är en långsiktig satsning med syfte att bygga en omfattande och mångsidig lexikal infrastruktur för svensk språkteknologi. Det initierades 2008 och har tack vore olika forskningsbidrag växt under åren.

Svenskt frasnät++ är flera saker samtidigt: en språkresurs, en aktivitet och en produkt av pågående forskning.

SweFN++ är en omfattande integrerad pankronisk lexikal makroresurs. Fokus ligger på svensk lexikalisk information (för både modern och historisk svenska), vilken dock i flera fall är länkad till lexikoninformation på andra språk. Resursen är avsedd att användas som en grundläggande infrastrukturell komponent i svensk språkteknologisk forskning och i utvecklingen av språkteknologiska applikationer.

SweFN++ är en aktivitet i form av långsiktig kollektiv kumulativ forskning och utveckling som ursprungligen syftade till att skapa resursen och vars huvudmål nu är att underhålla, förfina och utöka den, att främja dess användning som en infrastrukturell komponent i forskning och utveckling av språkteknologiska tillämpningar, samt att säkerställa att resultaten av denna forskning och utveckling i sin tur förs tillbaka och införlivas i resursen.

Slutligen är SweFN++ en produkt av pågående forskning som återspeglar både språkteknologiska och lingvistiska förhållningssätt till lexikologi, lexikal semantik och lexikal typologi.