Hoppa till huvudinnehåll

Språkresurser

Här kan du leta och filtrera bland våra korpusar och lexikon. Du kan klicka på en rad för att få fram nedladdningsbara filer. Genom att klicka på Korp- eller Karp-ikonen kommer du direkt till gränssnittet där du kan utforska resursen.
Resurs Utforska Typ Språk Ladda ner
Riksdagens öppna data - Föredragningslista
Föredragningslistor för kammarens sammanträden
Korp
Korpus Svenska
Riksdagens öppna data - Framställning/redogörelse
Framställningar och redogörelser från organ som utsetts av riksdagen
Korp
Korpus Svenska
Riksdagens öppna data - Interpellation
Interpellationer från ledamöterna till regeringen
Korp
Korpus Svenska
Riksdagens öppna data - Kammaraktiviteter
Korp
Korpus Svenska
Riksdagens öppna data - KOM
EU-kommissionens förslag och redogörelser, så kallade KOM-dokument
Korp
Korpus Svenska
Riksdagens öppna data - Motion
Motioner från riksdagens ledamöter
Korp
Korpus Svenska
Riksdagens öppna data - Övrigt
Dokumentserierna Riksrevisionens granskningsrapporter, Utredningar från Riksdagsförvaltningen och Rapporter från riksdagen samt planeringsdokument, bilagor till dokument och uttag ur riksdagens databaser och de gamla dokumentserierna Utredningar från riksdag
Korp
Korpus Svenska
Riksdagens öppna data - Proposition
Propositioner och skrivelser från regeringen
Korp
Korpus Svenska
Riksdagens öppna data - Protokoll
Protokoll från kammarens sammanträden
Korp
Korpus Svenska
Riksdagens öppna data - Riksdagsskrivelse
Skrivelser från riksdagen till regeringen
Korp
Korpus Svenska
Riksdagens öppna data - Sammanträden
Korp
Korpus Svenska
Riksdagens öppna data - Skriftliga frågor
Skriftliga frågor från ledamöterna till regeringen och svaren på dessa
Korp
Korpus Svenska
Riksdagens öppna data - Statens offentliga utredningar
Olika utredningars förslag till regeringen
Korp
Korpus Svenska
Riksdagens öppna data - Talarlista
Talarlistor för kammarens sammanträden
Korp
Korpus Svenska
Riksdagens öppna data - Utredningar
Kommittédirektiv och kommittéberättelser för utredningar som regeringen tillsätter
Korp
Korpus Svenska
Riksdagens öppna data - Utskottsdokument
Dokument från utskotten, bland annat KU-anmälningar, protokoll, verksamhetsberättelser och den gamla dokumentserien Utredningar från riksdagen
Korp
Korpus Svenska
Riksdagens öppna data - Yttrande
Utskottens yttranden
Korp
Korpus Svenska
Rösträtt för kvinnor
Korp
Korpus Svenska
Rösträtt för Kvinnor
En korpus med texter från kvinnotidningen Rösträtt för Kvinnor
Korp
Korpus Svenska
Rysk Konstruktikon
Ett ryskt konstruktikon
Karp
Lexikon Ryska, Engelska
Sakprosa 1700–1749
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Korp
Korpus Svenska
Sakprosa 1750–1799
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Korp
Korpus Svenska
Sakprosa 1800–1849
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Korp
Korpus Svenska
Sakprosa 1850–1899
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Korp
Korpus Svenska
Sakprosa 1900–1959
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Korp
Korpus Svenska
Sakprosa 2006-2013
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Korp
Korpus finlandssvenska
Saldo
SALDO (Svenskt Associationslexikon version 2) är ett semantiskt och morfologiskt lexikon för modernt svenskt skriftspråk för språkteknologi.
Karp
Lexikon Svenska
SALDO: exempel
Exempelmeningar för SALDO-betydelser
Karp
Lexikon Svenska
Saldo: morfologi II
Experimentell morfologisk resurs för Saldo
Lexikon Svenska
Saldo: morfologi II
Experimentell morfologisk resurs för Saldo
Lexikon Svenska
Saldo: morfologi II
Experimentell morfologisk resurs för Saldo
Lexikon Svenska
SALDOs morfologi
Semantiskt och morfologiskt lexikon för språkteknologi
Karp
Lexikon Svenska
SALT – svenska-nederländska
Korp
Korpus Svenska, Nederländska
Saynis 1980–89
Korp
Korpus Somali
Schlyter
Ordbok över svenska medeltidsspråket
Karp
Lexikon Svenska
SemEval 2020 Task 1 (repackaged for SuperLim)
Swedish Test Data for SemEval 2020 Task 1: Unsupervised Lexical Semantic Change Detection
Korpus Svenska
SemEval2020 Task 1
Svensk testdata för SemEval 2020 Task 1: Unsupervised Lexical Semantic Change Detection (utdrag ur Kubhist v2)
Korpus Svenska
SenSALDO
SenSALDO, SALDO-ingångar och textord med attitydinformation
Lexikon Svenska
Sentimentlexikon
Sentimentlexikon för svenska baserad på SALDO
Lexikon Svenska
Sheekooyin Carruureed
Korp
Korpus Somali
Sheekooyin Carruureed (Turjuman)
Korp
Korpus Somali
Sheekooyin Gaagaaban
Korp
Korpus Somali
Sibirientyska
Korp
Korpus Svenska
Sibirientyska kvinnor
Korp
Korpus Svenska
SIC2 - Stockholm Internet Corpus
Korpusen Stockholm Internet Corpus (SIC2) innehåller svenska bloggar som är annoterade med ordklasstaggar, morfologiska särdrag och namnentiteter.
Korp
Korpus Svenska
Simple lexikon
Svenskt SIMPLE lexikon - En språkteknologisk resurs med semantisk information
Lexikon Svenska
Simple+
Svenskt SIMPLE lexikon - En språkteknologisk resurs med semantisk information, kopplade till betydelser i SALDO
Karp
Lexikon Svenska
SKBL
Svenskt kvinnobiografiskt lexikon
Karp
Lexikon Svenska, Engelska
Skönlitteratur 1900–1959
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Korp
Korpus Svenska
Skönlitteratur 1960-1999
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Korp
Korpus finlandssvenska
Skönlitteratur 2000–2013
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Korp
Korpus finlandssvenska
Smittskydd
Smittskyddsinstitutets tidning Smittskydd
Korp
Korpus Svenska
SNP 1978-79
Riksdagens snabbprotokoll 1978-1979
Korp
Korpus Svenska
Söderwall
Ordbok över svenska medeltidsspråket
Karp
Lexikon Svenska
Söderwall Supplement
Ordbok över svenska medeltidsspråket
Karp
Lexikon Svenska
Somaliska Wikipedia
Korpus av somaliska Wikipedia
Korp
Korpus Somali
Spanska Flugan 1839–1841
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Korp
Korpus Svenska
Sportanglicismer
Engelska lånord i svenska sportspalter
Lexikon Svenska
Språkprov SO 2009
Korp
Korpus Svenska
Statens offentliga utredningar
Korp
Korpus Svenska
Stockholms Dagblad 1820-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus Svenska
Stockholms Dagblad 1830-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus Svenska
Stockholms Dagblad 1840-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus Svenska
Stockholms Dagblad 1850-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus Svenska
Stockholms Dagblad 1860-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus Svenska
Stockholms Dagblad 1870-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus Svenska
Stockholms Dagblad 1880-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus Svenska
Stockholms Dagblad 1890-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus Svenska
Stockholms stads tänkeböcker
Korp
Korpus Svenska
Stockholmsposten 1770-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus Svenska
Stockholmsposten 1780-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus Svenska
Stockholmsposten 1790-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus Svenska
Stockholmsposten 1800-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus Svenska
Stockholmsposten 1810-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus Svenska
Stockholmsposten 1820-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus Svenska
Stockholmsposten 1830-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus Svenska
Studentbladet 2011
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Korp
Korpus Svenska
SUC 2.0
Stockholm-Umeå-korpus 2.0
Korpus Svenska
SUC 3.0
Stockholm-Umeå-korpus 3.0
Korp
Korpus Svenska
SUC Romaner (StorSUC)
Stockholm-Umeå-korpus
Korp
Korpus Svenska
SUCX 2.0
Stockholm-Umeå-korpus 2.0 omkastad
Korp
Korpus Svenska
SUCX 3.0
Stockholm-Umeå-korpus 3.0 omkastad
Korp
Korpus Svenska
Sundsvalls Tidning 1880-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus Svenska
Sundsvalls Tidning 1890-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus Svenska
Sundsvalls Tidning Norrländska Korrespondenten 1870-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus Svenska
SuperSim (paketterat för Superlim)
En test mängd för betydelsemässig likhet och koppling mellan svenska ord.
Korpus Svenska
Suugaan
Korp
Korpus Somali
Suugaan (Turjuman)
Korp
Korpus Somali
Suugaan 2
Korp
Korpus Somali
sv-COVID-19
Blandade artiklar relaterade till corona.
Korp
Korpus Svenska
Svensk ABSAbank
Svensk annoterad korpus för aspektbaserad attitydanalys
Korpus Svenska
Svensk ABSAbank-Imm 1.0
Svensk annoterad korpus för aspektbaserad attitydanalys (en version av Absabank)
Korpus Svenska
Svensk analogi testmängd v1.0
Svensk semantisk och syntaktisk likhet: testmängd
Korpus Svenska
Svensk författningssamling
Svensk författningssamling
Korp
Korpus Svenska
Svensk fraktur 1626-1816
Ett urval av svensk fraktur texter tryckta mellan 1626 och 1816 från samlingarna på Universitetsbiblioteket vid Göteborgs universitet (UB). För OCR analys.
Korpus Svenska
Svensk prosafiktion 1800–1900
All svensk skönlitteratur som trycktes första gången åren 1800, 1820, 1840, 1860, 1880 och 1900
Korp
Korpus Svenska
Svensk Tidskrift
Korp
Korpus Svenska
Svensk trädbank
En svensk trädbank med återanvändning av existerande resurser
Korpus Svenska
Svensk Twitter 2015
Material från ett urval av svenskspråkiga Twitteranvändare från 2015
Korp
Korpus Svenska
Svensk Twitter 2016
Material från ett urval av svenskspråkiga Twitteranvändare från 2016
Korp
Korpus Svenska