Hoppa till huvudinnehåll

Språkresurser

Här kan du leta och filtrera bland våra korpusar och lexikon. Du kan klicka på en rad för att få fram nedladdningsbara filer. Genom att klicka på Korp- eller Karp-ikonen kommer du direkt till gränssnittet där du kan utforska resursen.
Resurs Typ Språk Åtkomst
GP 2012
En korpus med texter från Göteborgsposten
Korpus svenska
GP 2013
En korpus med texter från Göteborgsposten
Korpus svenska
GP – Två dagar
Helgbilaga till Göteborgs-Posten
Korpus svenska
Gustav Vasas bibel - Nya testamentet
Nya Testamentet i Gustav Vasas bibel under jämförelse med texten av år 1526, utgivet av Natan Lindqvist 1941
Korpus svenska
Gustav Vasas brevproduktion
Konung Gustaf den förstes registratur
Korpus svenska
Hellquists Svensk etymologisk ordbok
Hellquists Svensk etymologisk ordbok
Lexikon svenska
Idiom ur NEO-databasen
Idiom med beskrivningar och alternativformer extraherade ut databasen för Nationalencyklopediens ordbok
Lexikon svenska
InterFra
Talspråkskorpus av franska talat av svenska elever och studenter
Korpus franska
InterFra svenska
To promote research in the field of French L2 second language acquisition in a developmental, interactional and variationist perspective. The HLP (High Level Proficiency in Second language use) project also investigates learners of other L2s such as Swedish, Spanish, English and Italian.
Korpus svenska
InterFra taggad
To promote research in the field of French L2 second language acquisition in a developmental, interactional and variationist perspective. The HLP (High Level Proficiency in Second language use) project also investigates learners of other L2s such as Swedish, Spanish, English and Italian.
Korpus franska
IVIP
Interaktion och variation i pluricentriska språk – Kommunikativa mönster i sverigesvenska och finlandssvenska
Korpus svenska
IVIP demo
Interaktion och variation i pluricentriska språk – Kommunikativa mönster i sverigesvenska och finlandssvenska.
Korpus svenska
Jubileumsarkivet (pilot)
Delar av Göteborgs universitetsbiblioteks digitaliserade samling av tidningsklipp som handlar om Jubileumsutställningen i Göteborg 2023
Korpus svenska
KBs digitaliserade SOU:er (1922–1996)
Statens offentliga utredningar (SOU) i digitaliserat format från <a href="https://sou.kb.se" target="_blank">Kungliga biblioteket</a>. Samlingen är inte komplett.
Korpus svenska
Kelly
Nyckelord för språkinlärning för unga och vuxna
Lexikon svenska
Konstruktikon
Svenskt konstruktikon
Lexikon svenska
Samling
Kubhist
Diakronisk samling av historisk tidsskriftstext på svenska från perioden 1749–1926
Korpus svenska
Samling
Kubhist 2
Diakronisk samling av historisk tidsskriftstext på svenska från perioden 1645–1926. Kubhist 2 är en uppdaterad version av Kubhist med förbättrad OCR och mer material.
Korpus svenska
Kubhist 2: Aftonbladet 1840-talet
Del av samlingen Kubhist 2
Korpus svenska
Kubhist 2: Aftonbladet 1850-talet
Del av samlingen Kubhist 2
Korpus svenska
Kubhist 2: Aftonbladet 1860-talet
Del av samlingen Kubhist 2
Korpus svenska
Kubhist 2: Aftonbladet 1870-talet
Del av samlingen Kubhist 2
Korpus svenska
Kubhist 2: Aftonbladet 1880-talet
Del av samlingen Kubhist 2
Korpus svenska
Kubhist 2: Aftonbladet 1890-talet
Del av samlingen Kubhist 2
Korpus svenska
Kubhist 2: Aftonbladet 1900-talet
Del av samlingen Kubhist 2
Korpus svenska
Kubhist 2: Alfwar och Skämt 1840-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korpus svenska
Kubhist 2: Barometern 1840-talet
Del av samlingen Kubhist 2
Korpus svenska
Kubhist 2: Barometern 1850-talet
Del av samlingen Kubhist 2
Korpus svenska
Kubhist 2: Barometern 1860-talet
Del av samlingen Kubhist 2
Korpus svenska
Kubhist 2: Barometern 1870-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korpus svenska
Kubhist 2: Barometern 1880-talet
Del av samlingen Kubhist 2
Korpus svenska
Kubhist 2: Barometern 1890-talet
Del av samlingen Kubhist 2
Korpus svenska
Kubhist 2: Blekingsposten 1850-talet
Del av samlingen Kubhist 2
Korpus svenska
Kubhist 2: Blekingsposten 1860-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korpus svenska
Kubhist 2: Blekingsposten 1870-talet
Del av samlingen Kubhist 2
Korpus svenska
Kubhist 2: Blekingsposten 1880-talet
Del av samlingen Kubhist 2
Korpus svenska
Kubhist 2: Bollnäs Tidning 1870-talet
Del av samlingen Kubhist 2
Korpus svenska
Kubhist 2: Bollnäs Tidning 1880-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korpus svenska
Kubhist 2: Borås Tidning 1830-talet
Del av samlingen Kubhist 2
Korpus svenska
Kubhist 2: Borås Tidning 1840-talet
Del av samlingen Kubhist 2
Korpus svenska
Kubhist 2: Borås Tidning 1850-talet
Del av samlingen Kubhist 2
Korpus svenska
Kubhist 2: Borås Tidning 1860-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korpus svenska
Kubhist 2: Borås Tidning 1870-talet
Del av samlingen Kubhist 2
Korpus svenska
Kubhist 2: Borås Tidning 1880-talet
Del av samlingen Kubhist 2
Korpus svenska
Kubhist 2: Borås Tidning 1890-talet
Del av samlingen Kubhist 2
Korpus svenska
Kubhist 2: Carlscronas Tidningar 1760-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korpus svenska
Kubhist 2: Carlscronas Wekoblad 1750-talet
Del av samlingen Kubhist 2
Korpus svenska
Kubhist 2: Carlscronas Wekoblad 1760-talet
Del av samlingen Kubhist 2
Korpus svenska
Kubhist 2: Carlscronas Wekoblad 1770-talet
Del av samlingen Kubhist 2
Korpus svenska
Kubhist 2: Carlscronas Wekoblad 1780-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korpus svenska
Kubhist 2: Carlscronas Wekoblad 1790-talet
Del av samlingen Kubhist 2
Korpus svenska
Kubhist 2: Carlscronas Wekoblad 1800-talet
Del av samlingen Kubhist 2
Korpus svenska
Kubhist 2: Carlscronas Wekoblad 1810-talet
Del av samlingen Kubhist 2
Korpus svenska
Kubhist 2: Carlscronas Wekoblad 1820-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korpus svenska
Kubhist 2: Carlscronas Wekoblad 1830-talet
Del av samlingen Kubhist 2
Korpus svenska
Kubhist 2: Carlscronas Wekoblad 1840-talet
Del av samlingen Kubhist 2
Korpus svenska
Kubhist 2: Carlscronas Wekoblad 1850-talet
Del av samlingen Kubhist 2
Korpus svenska
Kubhist 2: Carlscronas Wekoblad 1860-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korpus svenska
Kubhist 2: Carlscronas Wekoblad 1870-talet
Del av samlingen Kubhist 2
Korpus svenska
Kubhist 2: Dagligt Allehanda 1760-talet
Del av samlingen Kubhist 2
Korpus svenska
Kubhist 2: Dagligt Allehanda 1770-talet
Del av samlingen Kubhist 2
Korpus svenska
Kubhist 2: Dagligt Allehanda 1780-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korpus svenska
Kubhist 2: Dagligt Allehanda 1790-talet
Del av samlingen Kubhist 2
Korpus svenska
Kubhist 2: Dagligt Allehanda 1800-talet
Del av samlingen Kubhist 2
Korpus svenska
Kubhist 2: Dagligt Allehanda 1810-talet
Del av samlingen Kubhist 2
Korpus svenska
Kubhist 2: Dagligt Allehanda 1820-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korpus svenska
Kubhist 2: Dagligt Allehanda 1830-talet
Del av samlingen Kubhist 2
Korpus svenska
Kubhist 2: Dagligt Allehanda 1840-talet
Del av samlingen Kubhist 2
Korpus svenska
Kubhist 2: Dalpilen 1850-talet
Del av samlingen Kubhist 2
Korpus svenska
Kubhist 2: Dalpilen 1870-talet
Del av samlingen Kubhist 2
Korpus svenska
Kubhist 2: Dalpilen 1880-talet
Del av samlingen Kubhist 2
Korpus svenska
Kubhist 2: Dalpilen 1890-talet
Del av samlingen Kubhist 2
Korpus svenska
Kubhist 2: Dalpilen 1900-talet
Del av samlingen Kubhist 2
Korpus svenska
Kubhist 2: Fahlu Weckoblad 1780-talet
Del av samlingen Kubhist 2
Korpus svenska
Kubhist 2: Fahlu Weckoblad 1790-talet
Del av samlingen Kubhist 2
Korpus svenska
Kubhist 2: Fahlu Weckoblad 1800-talet
Del av samlingen Kubhist 2
Korpus svenska
Kubhist 2: Fahlu Weckoblad 1820-talet
Del av samlingen Kubhist 2
Korpus svenska
Kubhist 2: Falköpings Tidning 1850-talet
Del av samlingen Kubhist 2
Korpus svenska
Kubhist 2: Falköpings Tidning 1860-talet
Del av samlingen Kubhist 2
Korpus svenska
Kubhist 2: Falköpings Tidning 1880-talet
Del av samlingen Kubhist 2
Korpus svenska
Kubhist 2: Falköpings Tidning 1890-talet
Del av samlingen Kubhist 2
Korpus svenska
Kubhist 2: Faluposten 1860-talet
Del av samlingen Kubhist 2
Korpus svenska
Kubhist 2: Faluposten 1880-talet
Del av samlingen Kubhist 2
Korpus svenska
Kubhist 2: Faluposten 1890-talet
Del av samlingen Kubhist 2
Korpus svenska
Kubhist 2: Folkets Röst 1840-talet
Del av samlingen Kubhist 2
Korpus svenska
Kubhist 2: Folkets Röst 1860-talet
Del av samlingen Kubhist 2
Korpus svenska
Kubhist 2: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 1830-talet
Del av samlingen Kubhist 2
Korpus svenska
Kubhist 2: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 1840-talet
Del av samlingen Kubhist 2
Korpus svenska
Kubhist 2: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 1850-talet
Del av samlingen Kubhist 2
Korpus svenska
Kubhist 2: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 1860-talet
Del av samlingen Kubhist 2
Korpus svenska
Kubhist 2: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 1870-talet
Del av samlingen Kubhist 2
Korpus svenska
Kubhist 2: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 1880-talet
Del av samlingen Kubhist 2
Korpus svenska
Kubhist 2: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 1890-talet
Del av samlingen Kubhist 2
Korpus svenska
Kubhist 2: Göteborgs Weckoblad 1870-talet
Del av samlingen Kubhist 2
Korpus svenska
Kubhist 2: Göteborgs Weckoblad 1880-talet
Del av samlingen Kubhist 2
Korpus svenska
Kubhist 2: Göteborgs Weckoblad 1890-talet
Del av samlingen Kubhist 2
Korpus svenska
Kubhist 2: Göteborgsposten 1850-talet
Del av samlingen Kubhist 2
Korpus svenska
Kubhist 2: Göteborgsposten 1870-talet
Del av samlingen Kubhist 2
Korpus svenska
Kubhist 2: Göteborgsposten 1880-talet
Del av samlingen Kubhist 2
Korpus svenska
Kubhist 2: Göteborgsposten 1890-talet
Del av samlingen Kubhist 2
Korpus svenska