Hoppa till huvudinnehåll

Språkresurser

Här kan du leta och filtrera bland våra korpusar och lexikon. Du kan klicka på en rad för att få fram nedladdningsbara filer. Genom att klicka på Korp- eller Karp-ikonen kommer du direkt till gränssnittet där du kan utforska resursen.
Resurs Utforska Antal ingångar Språk Ladda ner
Akademisk ordlista
Akademisk ordlista
Karp
svenska
Aventinus
Narkotikarelaterad terminologi
svenska
Blingbring
Blingbring, en SALDO-länkad och moderniserad version av Brings "Svenskt ordförråd ordnat i begreppsklasser" (1930)
Karp
svenska
Bliss
Bliss är ett konstruerat symbolspråk som främst används av personer med grava kommunikativa och fysiska funktionsnedsättningar. Det består av ca 5000 grafiska symboler.
Karp
Bring
Brings "Svenskt ordförråd ordnat i begreppsklasser" (1930) i digital version
svenska
CoDeRooMor, v.01
Dataset för morfologistudier (ordbildningsmorfologi), Svenska L2 profil-projektet
Lärka
svenska
Dalin Ordbok Öfver Svenska Språket
Dalins ordbok - Ordbok över 1800-talsspråket
Karp
svenska
Dalin Ordbok Öfver Svenska Språket - basmaterial
Dalins ordbok - Ordbok över 1800-talsspråket
Karp
svenska
Dalins morfologi
En morfologi från Dalins ordbok - Ordbok över 1800-talsspråket
Karp
svenska
Diakronisk pivot
Diakronisk pivotresurs
Karp
svenska
Flerspråkigt Konstruktikon
Ett flerspråkigt konstruktikon
Karp
svenska, ryska
Fornsvensk morfologi
Fornsvensk morfologi ur Söderwall och Schlyter
Karp
svenska
Hellquists Svensk etymologisk ordbok
Hellquists Svensk etymologisk ordbok
Karp
svenska
Idiom ur NEO-databasen
Idiom med beskrivningar och alternativformer extraherade ut databasen för Nationalencyklopediens ordbok
svenska
Kelly
Nyckelord för språkinlärning för unga och vuxna
Karp
svenska
Konstruktikon
Ett svenskt konstruktikon
Karp
svenska
langfn
Karp
svenska
LangFN-V2
Karp
svenska
lingfn-thesis
Karp
svenska
lsilex
Karp
svenska
LWT
Lånordstypologi
Karp
svenska, engelska
LWT-PWN
LWT-PWN är IDS/LWT-begreppslistan med länkar till ordbetydelseidentifierare i Princeton WordNet 3.0.
svenska
MAÞiR Ord
Fornsvensk lexikal resurs baserad på Söderwalls ordbok, lämpligt för bl a konstruktion av lemmatiseringsmodeller.
svenska
OSA (SAOB)
Svenska Akademiens ordbok på nätet
svenska
Parole
Svenskt PAROLE lexikon - En språkteknologisk resurs med syntaktisk information
svenska
Parole+
Svenskt PAROLE lexikon - En språkteknologisk resurs med syntaktisk information, kopplade till betydelser i SALDO
Karp
svenska
Rysk Konstruktikon
Ett ryskt konstruktikon
Karp
ryska, engelska
Saldo
SALDO (Svenskt Associationslexikon version 2) är ett semantiskt och morfologiskt lexikon för modernt svenskt skriftspråk för språkteknologi.
Karp
svenska
SALDO: exempel
Exempelmeningar för SALDO-betydelser
Karp
svenska
Saldo: morfologi II
Experimentell morfologisk resurs för Saldo
Karp
svenska
Saldo: morfologi II
Experimentell morfologisk resurs för Saldo
Karp
svenska
Saldo: morfologi II
Experimentell morfologisk resurs för Saldo
Karp
svenska
SALDOs morfologi
Semantiskt och morfologiskt lexikon för språkteknologi
Karp
svenska
Schlyter
Ordbok över svenska medeltidsspråket
Karp
svenska
SenSALDO
SenSALDO, SALDO-ingångar och textord med attitydinformation
svenska
Sentimentlexikon
Sentimentlexikon för svenska baserad på SALDO
svenska
Simple lexikon
Svenskt SIMPLE lexikon - En språkteknologisk resurs med semantisk information
svenska
Simple+
Svenskt SIMPLE lexikon - En språkteknologisk resurs med semantisk information, kopplade till betydelser i SALDO
Karp
svenska
SKBL
Svenskt kvinnobiografiskt lexikon
Karp
svenska, engelska
Söderwall
Ordbok över svenska medeltidsspråket
Karp
svenska
Söderwall Supplement
Ordbok över svenska medeltidsspråket
Karp
svenska
Sportanglicismer
Engelska lånord i svenska sportspalter
svenska
Svensk-finska ordlistor
Karp
svenska
Svenska ord, LEXIN
Lexikon för invandrare. Andra upplagan
Karp
svenska, albanska, bosniska, engelska, finska, grekiska, kroatiska, kurdiska, persiska, ryska, serbiska, somaliska, spanska, turkiska
Svenskt frasnät (SweFN)
En lexikal-semantisk resurs baserad på samma principer som engelska Berkeley FrameNet. Denna del av resursen innehåller de semantiska ramarna och det manuellt annoterade semantiska innehållet.
Karp
svenska
Svenskt frasnät (SweFN)
En lexikal-semantisk resurs baserad på samma principer som engelska Berkeley FrameNet. Denna resurs är fullständig i den bemärkelse att den innehåller både det semantiska och det syntaktiska innehållet.
svenska
Swedbergs Swensk ordabok
Swedbergs Swensk Ordabok
Karp
svenska, latin
Swedbergs Swensk ordabok (morfologi, f.n. rudimentär)
Swedbergs Swensk Ordabok (morfologi, f.n. rudimentär)
Karp
svenska
SweSAT Högskoleprovet ordförståelse
Högskoleprovet ordförståelse
svenska
Swesaurus
Ett svenskt ordnät
Karp
svenska
Votiska
Morfologiskt lexikon för votiska
Karp
svenska
Votiska (kandidater)
Morfologiskt lexikon för votiska
Karp
svenska
Votiska (paradigm)
Morfologiskt lexikon för votiska
Karp
svenska
WordNet-SALDO
En länkning mellan SALDO och Core WordNet
Karp
svenska, engelska
Yrkesbeteckningar
En lista över yrkesbeteckningar på svenska
svenska