Hoppa till huvudinnehåll

Språkresurser

Här kan du leta och filtrera bland våra korpusar och lexikon. Du kan klicka på en rad för att få fram nedladdningsbara filer. Genom att klicka på Korp- eller Karp-ikonen kommer du direkt till gränssnittet där du kan utforska resursen.
Resurs Utforska Antal ingångar Språk Ladda ner
Akademisk ordlista
Akademisk ordlista
Karp
655 Svenska
Aventinus
Narkotikarelaterad terminologi
Svenska
Blingbring
Blingbring, en SALDO-länkad och moderniserad version av Brings "Svenskt ordförråd ordnat i begreppsklasser" (1930)
Karp
126 910 Svenska
Bliss
Bliss är ett konstruerat symbolspråk som främst används av personer med grava kommunikativa och fysiska funktionsnedsättningar. Det består av ca 5000 grafiska symboler.
Karp
5 596
Bring
Brings "Svenskt ordförråd ordnat i begreppsklasser" (1930) i digital version
148 815 Svenska
CoDeRooMor, v.01
Dataset för morfologistudier (ordbildningsmorfologi), Svenska L2 profil-projektet
Lärka
Svenska
Dalin Ordbok Öfver Svenska Språket
Dalins ordbok - Ordbok över 1800-talsspråket
Karp
62 975 Svenska
Dalin Ordbok Öfver Svenska Språket - basmaterial
Dalins ordbok - Ordbok över 1800-talsspråket
Karp
62 327 Svenska
Dalins morfologi
En morfologi från Dalins ordbok - Ordbok över 1800-talsspråket
Karp
62 327 Svenska
Diakronisk pivot
Diakronisk pivotresurs
Karp
29 432 Svenska
Flerspråkigt Konstruktikon
Ett flerspråkigt konstruktikon
Karp
740 Svenska, Ryska
Fornsvensk morfologi
Fornsvensk morfologi ur Söderwall och Schlyter
Karp
41 958 Svenska
Hellquists Svensk etymologisk ordbok
Hellquists Svensk etymologisk ordbok
Karp
12 368 Svenska
Idiom ur NEO-databasen
Idiom med beskrivningar och alternativformer extraherade ut databasen för Nationalencyklopediens ordbok
Svenska
Kelly
Nyckelord för språkinlärning för unga och vuxna
Karp
8 425 Svenska
Konstruktikon
Ett svenskt konstruktikon
Karp
441 Svenska
langfn
Karp
173 Svenska
LangFN-V2
Karp
169 Svenska
lingfn-thesis
16 Svenska
lsilex
Karp
41 Svenska
LWT
Lånordstypologi
Karp
1 460 Svenska, Engelska
LWT-PWN
LWT-PWN är IDS/LWT-begreppslistan med länkar till ordbetydelseidentifierare i Princeton WordNet 3.0.
1 375 Svenska
MAÞiR Ord
Fornsvensk lexikal resurs baserad på Söderwalls ordbok, lämpligt för bl a konstruktion av lemmatiseringsmodeller.
28 357 Svenska
OSA (SAOB)
Svenska Akademiens ordbok på nätet
Svenska
Parole
Svenskt PAROLE lexikon - En språkteknologisk resurs med syntaktisk information
29 298 Svenska
Parole+
Svenskt PAROLE lexikon - En språkteknologisk resurs med syntaktisk information, kopplade till betydelser i SALDO
Karp
29 621 Svenska
Rysk Konstruktikon
Ett ryskt konstruktikon
Karp
715 Ryska, Engelska
Saldo
SALDO (Svenskt Associationslexikon version 2) är ett semantiskt och morfologiskt lexikon för modernt svenskt skriftspråk för språkteknologi.
Karp
131 020 Svenska
SALDO: exempel
Exempelmeningar för SALDO-betydelser
Karp
3 334 Svenska
Saldo: morfologi II
Experimentell morfologisk resurs för Saldo
17 565 Svenska
Saldo: morfologi II
Experimentell morfologisk resurs för Saldo
17 565 Svenska
Saldo: morfologi II
Experimentell morfologisk resurs för Saldo
17 565 Svenska
SALDOs morfologi
Semantiskt och morfologiskt lexikon för språkteknologi
Karp
128 036 Svenska
Schlyter
Ordbok över svenska medeltidsspråket
Karp
10 067 Svenska
SenSALDO
SenSALDO, SALDO-ingångar och textord med attitydinformation
12 287 Svenska
Sentimentlexikon
Sentimentlexikon för svenska baserad på SALDO
2 067 Svenska
Simple lexikon
Svenskt SIMPLE lexikon - En språkteknologisk resurs med semantisk information
11 624 Svenska
Simple+
Svenskt SIMPLE lexikon - En språkteknologisk resurs med semantisk information, kopplade till betydelser i SALDO
Karp
8 630 Svenska
SKBL
Svenskt kvinnobiografiskt lexikon
Karp
1 411 Svenska, Engelska
Söderwall
Ordbok över svenska medeltidsspråket
Karp
22 572 Svenska
Söderwall Supplement
Ordbok över svenska medeltidsspråket
Karp
19 172 Svenska
Sportanglicismer
Engelska lånord i svenska sportspalter
Svenska
Svensk-finska ordlistor
Karp
9 607 Svenska
Svenska ord, LEXIN
Lexikon för invandrare. Andra upplagan
Karp
29 111 Svenska, Albanska, Bosniska, Engelska, Finska, Modern Greek (1453-), Kroatiska, Kurdiska, Iranian Persian, Ryska, Serbiska, Somali, Spanska, Turkiska
Svenskt frasnät (SweFN)
En lexikal-semantisk resurs baserad på samma principer som engelska Berkeley FrameNet. Denna del av resursen innehåller de semantiska ramarna och det manuellt annoterade semantiska innehållet.
Karp
1 195 Svenska
Svenskt frasnät (SweFN)
En lexikal-semantisk resurs baserad på samma principer som engelska Berkeley FrameNet. Denna resurs är fullständig i den bemärkelse att den innehåller både det semantiska och det syntaktiska innehållet.
Svenska
Swedbergs Swensk ordabok
Swedbergs Swensk Ordabok
Karp
17 565 Svenska, Latin
Swedbergs Swensk ordabok (morfologi, f.n. rudimentär)
Swedbergs Swensk Ordabok (morfologi, f.n. rudimentär)
Karp
17 565 Svenska
SweSAT Högskoleprovet ordförståelse
Högskoleprovet ordförståelse
782 Svenska
Swesaurus
Ett svenskt ordnät
Karp
15 010 Svenska
Votiska
Morfologiskt lexikon för votiska
Karp
17 565 Svenska
Votiska (kandidater)
Morfologiskt lexikon för votiska
Karp
17 565 Svenska
Votiska (paradigm)
Morfologiskt lexikon för votiska
Karp
17 565 Svenska
WordNet-SALDO
En länkning mellan SALDO och Core WordNet
Karp
6 989 Svenska, Engelska
Yrkesbeteckningar
En lista över yrkesbeteckningar på svenska
13 833 Svenska