Hoppa till huvudinnehåll

Språkresurser

Här kan du leta och filtrera bland våra korpusar och lexikon. Du kan klicka på en rad för att få fram nedladdningsbara filer. Genom att klicka på Korp- eller Karp-ikonen kommer du direkt till gränssnittet där du kan utforska resursen.
Resurs Antal ingångar Språk Åtkomst
Akademisk ordlista
Akademisk ordlista
655 svenska
Aventinus
Narkotikarelaterad terminologi
13 803 svenska
Blingbring
Blingbring, en SALDO-länkad och moderniserad version av Brings "Svenskt ordförråd ordnat i begreppsklasser" (1930)
126 910 svenska
Bliss
Bliss är ett konstruerat symbolspråk som främst används av personer med grava kommunikativa och fysiska funktionsnedsättningar. Det består av ca 5000 grafiska symboler.
5 596 blissymboler
Bring
Brings "Svenskt ordförråd ordnat i begreppsklasser" (1930) i digital version
148 815 svenska
CoDeRooMor, v.01
Dataset för morfologistudier (ordbildningsmorfologi), Svenska L2 profil-projektet
svenska
Dalin Ordbok Öfver Svenska Språket
Dalins ordbok - Ordbok över 1800-talsspråket
62 975 svenska
Dalin Ordbok Öfver Svenska Språket - basmaterial
Dalins ordbok - Ordbok över 1800-talsspråket - basmaterial
62 327 svenska
Dalins morfologi
En morfologi från Dalins ordbok - Ordbok över 1800-talsspråket, som härleds ur Dalins basmaterial.
62 327 svenska
Diakronisk pivot
Diakronisk pivotresurs där historisk lexikal information länkas till SALDO
29 432 svenska
Flerspråkigt Konstruktikon
Ett flerspråkigt konstruktikon
740 svenska, ryska
Fornsvensk morfologi
Fornsvensk morfologi ur Söderwall och Schlyter
41 958 svenska
Hellquists Svensk etymologisk ordbok
Hellquists Svensk etymologisk ordbok
12 368 svenska
Idiom ur NEO-databasen
Idiom med beskrivningar och alternativformer extraherade ut databasen för Nationalencyklopediens ordbok
svenska
Kelly
Nyckelord för språkinlärning för unga och vuxna
8 425 svenska
Konstruktikon
Svenskt konstruktikon
441 svenska
LingFN
Ett domänspecifikt frasnät med lingvistiska termer
173 svenska
LingFN-thesis
Ett domänspecifikt frasnät med lingvistiska termer
16 svenska
LingFN-V2
Ett domänspecifikt frasnät med lingvistiska termer
169 svenska
lsilex
Ett lexikon framtaget inom LSI-projektet
41 svenska
LWT
Lånordstypologi
1 460 svenska, engelska
LWT-PWN
LWT-PWN är IDS/LWT-begreppslistan med länkar till ordbetydelseidentifierare i Princeton WordNet 3.0.
1 375 svenska
MAÞiR Ord
Fornsvensk lexikal resurs baserad på Söderwalls ordbok, lämpligt för bl a konstruktion av lemmatiseringsmodeller.
28 357 svenska
NordiCon
NordiCon är en databas som samlar medeltida nordgermanska personnamn från källor utanför Skandinavien.
engelska
Samling
NPEGL
En databas över nominalfraser i äldre germanska språk.
fornengelska (ca 450-1100), fornhögtyska (ca 750-1050), fornisländska, fornsaxiska
NyLLex v2
En lexikal resurs baserad på böcker utgivna av det svenska förlaget som publicerar flest lätt-att-läsa texter. Ingångar är annoterade med frekvenser fördelade över sex läsnivåer.
svenska
OSA (SAOB)
Svenska Akademiens ordbok på nätet
svenska
Parole
Svenskt PAROLE lexikon - En språkteknologisk resurs med syntaktisk information
29 298 svenska
Parole+
Svenskt PAROLE lexikon - En språkteknologisk resurs med syntaktisk information, partiellt länkad till betydelser i SALDO
29 621 svenska
Rysk Konstruktikon
Ett ryskt konstruktikon
715 ryska, engelska
SALDO
SALDO är ett semantiskt och morfologiskt lexikon för modernt svenskt skriftspråk för språkteknologi.
131 020 svenska
SALDO: exempel
Exempelmeningar för SALDO-betydelser
3 334 svenska
SALDOs morfologi
Semantiskt och morfologiskt lexikon för språkteknologi
128 036 svenska
Schlyter
Ordbok över svenska medeltidsspråket
10 067 svenska
SenSALDO
SenSALDO, SALDO-ingångar och textord med attitydinformation
12 287 svenska
Sentimentlexikon
Sentimentlexikon för svenska baserad på SALDO
2 067 svenska
Simple lexikon
Svenskt SIMPLE lexikon - En språkteknologisk resurs med semantisk information
11 624 svenska
Simple+
Svenskt SIMPLE lexikon - En språkteknologisk resurs med semantisk information, kopplade till betydelser i SALDO
8 630 svenska
SKBL
Svenskt kvinnobiografiskt lexikon
1 411 svenska, engelska
Söderwall
Ordbok över svenska medeltidsspråket
22 572 svenska
Söderwall Supplement
Ordbok över svenska medeltidsspråket
19 172 svenska
Sportanglicismer
Engelska lånord i svenska sportspalter
svenska
Svensk-finska ordlistor
Svensk-finska ordlistor inom olika ämnesområden
9 607 svenska
Svenska ord, LEXIN
Lexikon för invandrare. Andra upplagan
29 111 svenska, albanska, bosniska, engelska, finska, modern greek (1453-), kroatiska, kurdiska, iranian persian, ryska, serbiska, somali, spanska, turkiska
Svenskt frasnät (SweFN)
En lexikal-semantisk resurs baserad på samma principer som engelska Berkeley FrameNet. Denna del av resursen innehåller de semantiska ramarna och det manuellt annoterade semantiska innehållet.
1 195 svenska
Swedbergs Swensk ordabok
Swedbergs Swensk Ordabok
17 565 svenska, latin
Swedbergs Swensk ordabok (morfologi, f.n. rudimentär)
Swedbergs Swensk Ordabok (morfologi, f.n. rudimentär)
17 565 svenska
SweSAT Högskoleprovet ordförståelse 1.1
Högskoleprovet ordförståelse
782 svenska
Swesaurus
Ett svenskt ordnät
15 010 svenska
The Swedish PoliGraph
En utvidgbar kunskapsgraf med information om Riksdagens ledamöter
505 989 svenska
UNSC-Graph
En utvidgbar kunskapsgraf för UNSC-korpusen med detaljer om deltagare och debatter från FN:s säkerhetsråd 1995-2020
1 017 406 engelska
WordNet-SALDO
En länkning mellan SALDO och Core WordNet
6 989 svenska, engelska
Yrkesbeteckningar
En lista över yrkesbeteckningar på svenska
13 833 svenska