Hoppa till huvudinnehåll

Språkresurser

Här kan du leta och filtrera bland våra korpusar och lexikon. Du kan klicka på en rad för att få fram nedladdningsbara filer. Genom att klicka på Korp- eller Karp-ikonen kommer du direkt till gränssnittet där du kan utforska resursen.
Resurs Typ Språk Åtkomst
Läkartidningen 2001
Läkartidningens publicerade artiklar under 2001.
Korpus svenska
Läkartidningen 2002
Läkartidningens publicerade artiklar under 2002.
Korpus svenska
Läkartidningen 2003
Läkartidningens publicerade artiklar under 2003.
Korpus svenska
Läkartidningen 2004
Läkartidningens publicerade artiklar under 2004.
Korpus svenska
Läkartidningen 2005
Läkartidningens publicerade artiklar under 2005.
Korpus svenska
Läkartidningen 2006
Läkartidningens publicerade artiklar under 2006.
Korpus svenska
LäSBarT
Lättläst svenska och barnbokstext
Korpus svenska
Lawline
Frågor och svar kring juridisk rådgivning från lawline.
Korpus svenska
Lemmatiseringsmodell: Stanza
Förtränad modell för lemmatisering.
Modell svenska
LingFN
Ett domänspecifikt frasnät med lingvistiska termer
Lexikon svenska
LingFN-thesis
Ett domänspecifikt frasnät med lingvistiska termer
Lexikon svenska
LingFN-V2
Ett domänspecifikt frasnät med lingvistiska termer
Lexikon svenska
Linguistic Survey of India (LSI)
Korpus engelska
Litteraturbanken: fria verk
E-texter och sökbara faksimiler från Litteraturbanken (litteraturbanken.se)
Korpus svenska
Litteraturbanken: skyddade verk
E-texter och sökbara faksimiler från Litteraturbanken (litteraturbanken.se)
Korpus svenska
lsilex
Ett lexikon framtaget inom LSI-projektet
Lexikon svenska
LWT
Lånordstypologi
Lexikon svenska, engelska
LWT-PWN
LWT-PWN är IDS/LWT-begreppslistan med länkar till ordbetydelseidentifierare i Princeton WordNet 3.0.
Lexikon svenska
MAÞiR Ord
Fornsvensk lexikal resurs baserad på Söderwalls ordbok, lämpligt för bl a konstruktion av lemmatiseringsmodeller.
Lexikon svenska
MAÞiR Träd
En fornsvensk trädbank, med lemmata, ordklasser och syntax i stil med PROIEL-korpusarna.
Korpus svenska
Samling
Medeltidsbrev
Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven (SDHK)
Korpus latin, tyska, norska, svenska
Medeltidsbrev: Latin
Brev på latin, ur Svenskt Diplomatariums huvudkartotek (SDHK)
Korpus latin
Medeltidsbrev: Norska
Brev på norska, ur Svenskt Diplomatariums huvudkartotek (SDHK)
Korpus norska
Medeltidsbrev: Övriga språk
Brev på övriga språk, ur Svenskt Diplomatariums huvudkartotek (SDHK)
Korpus svenska
Medeltidsbrev: Svenska
Brev på svenska, ur Svenskt Diplomatariums huvudkartotek (SDHK)
Korpus svenska
Medeltidsbrev: Tyska
Brev på tyska, ur Svenskt Diplomatariums huvudkartotek (SDHK)
Korpus tyska
Nils Matsson Kiöpings resor
Reseskildringar från 1674 och 1743
Korpus svenska
NordiCon
NordiCon är en databas som samlar medeltida nordgermanska personnamn från källor utanför Skandinavien.
Lexikon engelska
Norstedtsromaner (1999)
En samling med 23 romaner utgivna 1999 på Norstedts förlag
Korpus svenska
Samling
NPEGL
En databas över nominalfraser i äldre germanska språk.
Lexikon fornengelska (ca 450-1100), fornhögtyska (ca 750-1050), fornisländska, fornsaxiska
NyLLex v2
En lexikal resurs baserad på böcker utgivna av det svenska förlaget som publicerar flest lätt-att-läsa texter. Ingångar är annoterade med frekvenser fördelade över sex läsnivåer.
Lexikon svenska
OpenEDGeS
En delmängd av korpusen EDGeS Diachronic Bible Corpus, som tillhandahålls under en publik licens. EDGeS är en diakron och synkron parallelkorpus med bibelöversättningar från 1300-talet till nutid.
Korpus svenska, engelska, tyska, nederländska
ORDAT
Svenska Dagbladets årsbok 1923–1958
Korpus svenska
Ordklasstaggningsmodell: Flair
Förtränade modeller för ordklasstaggning.
Modell svenska
Ordklasstaggningsmodell: Marmot
Förtränade modeller för ordklasstaggning.
Modell svenska
Ordklasstaggningsmodell: Stanza
Förtränade modeller för ordklasstaggning.
Modell svenska
Ordstatistik för korpusar
Ackumulerad ordstatistik från många av våra moderna svenska korpusar
Korpus
OSA (SAOB)
Svenska Akademiens ordbok på nätet
Lexikon svenska
PAROLE
En korpus annoterad med morfologisk och syntaktisk information
Korpus svenska
Parole
Svenskt PAROLE lexikon - En språkteknologisk resurs med syntaktisk information
Lexikon svenska
Parole+
Svenskt PAROLE lexikon - En språkteknologisk resurs med syntaktisk information, partiellt länkad till betydelser i SALDO
Lexikon svenska
Podiet
Artiklar från Konsertmagasinet Podiet
Korpus svenska
Samling
Press
Svensk press
Korpus svenska
Press 65
Svensk press 1965
Korpus svenska
Press 76
Svensk press 1976
Korpus svenska
Press 95
Svensk press 1995
Korpus svenska
Press 96
Svensk press 1996
Korpus svenska
Press 97
Svensk press 1997
Korpus svenska
Press 98
Svensk press 1998
Korpus svenska
Psalmboken (1937)
Psalmboken från 1937
Korpus svenska
Samling
Riksdagens öppna data
Data från data.riksdagen.se
Korpus svenska
Riksdagens öppna data: Anföranden
Alla riksdagens anföranden från och med riksmötet 1993/94 till och med riksmötet 2017/2018
Korpus svenska
Riksdagens öppna data: Betänkande
Utskottens betänkanden och utlåtanden, inklusive rksdagens beslut, en sammanfattning av voteringsresultaten och Beslut i korthet
Korpus svenska
Riksdagens öppna data: Departementsserien
Utredningar från regeringens departement
Korpus svenska
Riksdagens öppna data: EUN
Dokument från EU-nämnden, bland annat möteskallelser, föredragningslistor, protokoll och skriftliga samråd med regeringen
Korpus svenska
Riksdagens öppna data: Faktapromemoria
Regeringens faktapromemorior om EU-kommissionens förslag
Korpus svenska
Riksdagens öppna data: Föredragningslista
Föredragningslistor för kammarens sammanträden
Korpus svenska
Riksdagens öppna data: Framställning/redogörelse
Framställningar och redogörelser från organ som utsetts av riksdagen
Korpus svenska
Riksdagens öppna data: Interpellation
Interpellationer från ledamöterna till regeringen
Korpus svenska
Riksdagens öppna data: Kammaraktiviteter
Korpus svenska
Riksdagens öppna data: KOM
EU-kommissionens förslag och redogörelser, så kallade KOM-dokument
Korpus svenska
Riksdagens öppna data: Motion
Motioner från riksdagens ledamöter
Korpus svenska
Riksdagens öppna data: Övrigt
Dokumentserierna Riksrevisionens granskningsrapporter, Utredningar från Riksdagsförvaltningen och Rapporter från riksdagen samt planeringsdokument, bilagor till dokument och uttag ur riksdagens databaser och de gamla dokumentserierna Utredningar från riksdag
Korpus svenska
Riksdagens öppna data: Proposition
Propositioner och skrivelser från regeringen
Korpus svenska
Riksdagens öppna data: Protokoll
Protokoll från kammarens sammanträden
Korpus svenska
Riksdagens öppna data: Riksdagsskrivelse
Skrivelser från riksdagen till regeringen
Korpus svenska
Riksdagens öppna data: Sammanträden
Korpus svenska
Riksdagens öppna data: Skriftliga frågor
Skriftliga frågor från ledamöterna till regeringen och svaren på dessa
Korpus svenska
Riksdagens öppna data: Statens offentliga utredningar
Olika utredningars förslag till regeringen
Korpus svenska
Riksdagens öppna data: Talarlista
Talarlistor för kammarens sammanträden
Korpus svenska
Riksdagens öppna data: Utredningar
Kommittédirektiv och kommittéberättelser för utredningar som regeringen tillsätter
Korpus svenska
Riksdagens öppna data: Utskottsdokument
Dokument från utskotten, bland annat KU-anmälningar, protokoll, verksamhetsberättelser och den gamla dokumentserien Utredningar från riksdagen
Korpus svenska
Riksdagens öppna data: Yttrande
Utskottens yttranden
Korpus svenska
Rösträtt för kvinnor
Årgångarna 1912–1918 av tidskriften Rösträtt för kvinnor
Korpus svenska
Rysk Konstruktikon
Ett ryskt konstruktikon
Lexikon ryska, engelska
SALDO
SALDO är ett semantiskt och morfologiskt lexikon för modernt svenskt skriftspråk för språkteknologi.
Lexikon svenska
SALDO: exempel
Exempelmeningar för SALDO-betydelser
Lexikon svenska
SALDOs morfologi
Semantiskt och morfologiskt lexikon för språkteknologi
Lexikon svenska
SALT – svenska-nederländska
Nederländsk-svensk parallellkorpus av 1900-talet skön- och facklitterära texter.
Korpus svenska, nederländska
SAOB1950
Skannade böcker från 1950 till 2007 som används som källmaterial för att uppdatera SAOB, med ett urval som speglar det svenska ordförrådet under 1900-talet.
Korpus svenska
ScandiSent
Sentimentkorpus för svenska, norska, danska, finska och engelska, insamlad från trustpilot.
Korpus svenska, bokmål, danska, engelska, finska
Schlyter
Ordbok över svenska medeltidsspråket
Lexikon svenska
SemEval2020 Task 1
Svensk testdata för SemEval 2020 Task 1: Unsupervised Lexical Semantic Change Detection (utdrag ur Kubhist v2)
Korpus svenska
SenSALDO
SenSALDO, SALDO-ingångar och textord med attitydinformation
Lexikon svenska
Sentimentlexikon
Sentimentlexikon för svenska baserad på SALDO
Lexikon svenska
Sibirientyska
Sibirientyska är nedtecknad talad tyska som talas idag av c:a 36 000 människor i regionen Krasnojarsk i Sibirien (Ryssland).
Korpus svenska
Sibirientyska kvinnor
Samtal med fyra kvinnor födda mellan 1927 och 1937 i sovjetiska Volgarepubliken
Korpus svenska
SIC2 - Stockholm Internet Corpus
Korpusen Stockholm Internet Corpus (SIC2) innehåller svenska bloggar som är annoterade med ordklasstaggar, morfologiska särdrag och namnentiteter.
Korpus svenska
Simple lexikon
Svenskt SIMPLE lexikon - En språkteknologisk resurs med semantisk information
Lexikon svenska
Simple+
Svenskt SIMPLE lexikon - En språkteknologisk resurs med semantisk information, kopplade till betydelser i SALDO
Lexikon svenska
SKBL
Svenskt kvinnobiografiskt lexikon
Lexikon svenska, engelska
Smittskydd
Smittskyddsinstitutets tidskrift Smittskydd, årgångarna 2002–2010
Korpus svenska
SNP 1978–79
Riksdagens snabbprotokoll 1978–1979
Korpus svenska
Söderwall
Ordbok över svenska medeltidsspråket
Lexikon svenska
Söderwall Supplement
Ordbok över svenska medeltidsspråket
Lexikon svenska
Samling
Somaliska korpusar
En samling av korpusar på somaliska
Korpus somali
Somaliska Wikipedia
Korpus av somaliska Wikipedia
Korpus somali
Somaliska: Af Soomaali 1971-79
Korpus somali
Somaliska: Af-Soomaali 2001 Somaliland
Korpus somali
Somaliska: Af-Soomaali 2001 Soomaaliya
Korpus somali