Hoppa till huvudinnehåll

BibTeX

@techreport{ahlfelt-etal-2006-literature-34047,
	title    = {Literature Review on Patient_Friendly Documentation Systems},
	author    = {Åhlfelt, Hans and Borin, Lars and Daumke, Philipp and Grabar, Natalia and Hallett, Catalina and Hardcastle, david and Kokkinakis, Dimitrios and Mancini, Clara and Marko, Kornel and Merkel, Magnus and Pietsch, Christian and Power, Richard and Scott, Donia and Silvervarg, Annika and Toporowska Gronostaj, Maria and Williams, Sandra and Willis, Alistair},
	year     = {2006},
	publisher  = {Göteborg University},
	address   = {Göteborg},
}

@inProceedings{borin-olsson-2006-plattformen-116093,
	title    = {ITG-plattformen som korpusverktyg},
	abstract   = {En genomgång och handfast presentation om hur ITG-plattformen kan användas som korpusverktyg.},
	booktitle  = {Fjärde svenska lingvistikkonferensen (Sling 2006), 27–28 april 2006, Stockholm},
	author    = {Borin, Lars and Olsson, Leif-Jöran},
	year     = {2006},
}

@edited_book{saxena-borin-2006-lesser-33862,
	title    = {Lesser-known languages of South Asia. Status and policies, case studies and applications of information technology},
	editor    = {Saxena, Anju and Borin, Lars},
	year     = {2006},
	publisher  = {Mouton de Gruyter},
	address   = {Berlin},
	ISBN     = {3-11-018976-3},
}

@incollection{borin-2006-gar-33864,
	title    = {Vi som går köksvägen: Språkteknologer och korpuslingvister i Litteraturbanken},
	booktitle  = {Börjesson, M. (red). Fältanteckningar: Utbildnings- och kultursociologiska texter tillägnade Donald Broady},
	author    = {Borin, Lars},
	year     = {2006},
	publisher  = {Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (ILU), Uppsala universitet},
	address   = {Uppsala},
	ISBN     = {91-631-8807-4},
	pages    = {399--404},
}

@incollection{borin-2006-supporting-33863,
	title    = {Supporting lesser-known languages: The promise of language technology},
	booktitle  = {Saxena, A. & Borin, L. (eds). Lesser-known languages of South Asia. Status and policies, case studies and applications of information technology},
	author    = {Borin, Lars},
	year     = {2006},
	publisher  = {Mouton de Gruyter},
	address   = {Berlin},
	ISBN     = {3-11-018976-3},
	pages    = {317--337},
}

@inProceedings{marko-etal-2006-towards-40540,
	title    = {Towards a multilingual medical lexicon},
	booktitle  = {Proceedings of the American Medical Informatics Association Symposium (AMIA '06)},
	author    = {Markó, Kornél and Baud, Robert and Zweigenbaum, Pierre and Borin, Lars and Merkel, Magnus and Schulz, Stefan},
	year     = {2006},
	pages    = {534--538},
}

@incollection{borin-2006-sparv-44950,
	title    = {Sparv i tranedansen eller fisken i vattnet? Språkteknologi och språklärande},
	booktitle  = {Från vision till praktik: Språkutbildning och informationsteknik},
	author    = {Borin, Lars},
	year     = {2006},
	publisher  = {NSHU - Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning},
	address   = {Härnösand},
	ISBN     = {978-91-975425-8-6},
	pages    = {25--49},
}