Meny

Yvonne Adesam

Forskare

Språkvetenskaplig databehandling


 

Filosofie doktor i Datorlingvistik
Filosofie magister i Allmän språkvetenskap med inriktning mot datorlingvistik
Filosofie kandidat i Litteraturvetenskap

 

Forskningsintressen

 • korpuslingvistik
 • annotering
 • syntax
 • länkning (alignment)
 • tvärspråklig annoteringsöverföring
 • historisk lingvistik
 • maskinöversättning
 • ...

Min forskning handlar till stor del om olika sätt att lägga till språklig information, så kallade annotering, i korpusar, textsamlingar som kan användas för språkforskning och i olika språkteknologiska tillämpningar. Annotering, som ordklasser och syntaktiska roller, hjälper till att filtrera sökresultaten för användaren.

Jag har arbetat i projekten MAÞiR och Koala. MAÞiR, metoder för automatisk analys av text i digitala historiska resurser, handlar om att skapa verktyg för automatisk lingvistisk analys av fornsvenska och att göra fornsvenska texter mer tillgängliga. Koala, Korps lingvistiska annotationer, handlar om att utveckla en infrastruktur för text-baserad forskning med högkvalitativa annotationer, där vi förbättrar och utvecklar de annoteringar som finns för korpusarna i Korp.

Se även www.adesam.se/yvonne för en komplett lista över äldre publikationer, etc.

2021

 • Yvonne Adesam, Aleksandrs Berdicevskis (2021): Part-of-speech tagging of Swedish texts in the neural era, i Proceedings of the 23rd Nordic Conference on Computational Linguistics, NoDaLiDa, May 31–2 June, 2021, Reykjavik, Iceland (online) / eds Simon Dobnik and Lilja Øvrelid.
 • Saga Hansson, Konstantinos Mavromatakis, Yvonne Adesam, Gerlof Bouma, Dana Dannélls (2021): The Swedish Winogender Dataset, i Proceedings of the 23rd Nordic Conference on Computational Linguistics (NoDaLiDa), May 31 - June 2, 2021, Reykjavik, Iceland (online).

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Visa alla publikationer som BibTeX
Yvonne Adesam
Forskare

E-post

yvonne.adesam@gu.se

Telefon

 • +46-31-7864540