Hoppa till huvudinnehåll

Yvonne Adesam

Universitetslektor i språkteknologi


 

Filosofie doktor i Datorlingvistik
Filosofie magister i Allmän språkvetenskap med inriktning mot datorlingvistik
Filosofie kandidat i Litteraturvetenskap

 

Forskningsintressen

  • korpuslingvistik
  • annotering
  • syntax
  • länkning (alignment)
  • tvärspråklig annoteringsöverföring
  • historisk lingvistik
  • maskinöversättning
  • ...

Min forskning handlar till stor del om olika sätt att lägga till språklig information, så kallade annotering, i korpusar, textsamlingar som kan användas för språkforskning och i olika språkteknologiska tillämpningar. Annotering, som ordklasser och syntaktiska roller, hjälper till att filtrera sökresultaten för användaren.

Jag har arbetat i projekten MAÞiR och Koala. MAÞiR, metoder för automatisk analys av text i digitala historiska resurser, handlar om att skapa verktyg för automatisk lingvistisk analys av fornsvenska och att göra fornsvenska texter mer tillgängliga. Koala, Korps lingvistiska annotationer, handlar om att utveckla en infrastruktur för text-baserad forskning med högkvalitativa annotationer, där vi förbättrar och utvecklar de annoteringar som finns för korpusarna i Korp.

Se även www.adesam.se/yvonne för en komplett lista över äldre publikationer, etc.

Publikationer BibTeX

2024 BibTeX

2023 BibTeX

2022 BibTeX

2021 BibTeX

2020 BibTeX

2019 BibTeX

2018 BibTeX

2017 BibTeX

2016 BibTeX

2015 BibTeX

2014 BibTeX

2013 BibTeX

2012 BibTeX

Profile picture for user xadeyv@gu.se

Tjänst

Lektor

Akademisk titel

  • doktor

Telefonnummer