Hoppa till huvudinnehåll

Yvonne Adesam

Forskare

Språkvetenskaplig databehandling


 

Filosofie doktor i Datorlingvistik
Filosofie magister i Allmän språkvetenskap med inriktning mot datorlingvistik
Filosofie kandidat i Litteraturvetenskap

 

Forskningsintressen

 • korpuslingvistik
 • annotering
 • syntax
 • länkning (alignment)
 • tvärspråklig annoteringsöverföring
 • historisk lingvistik
 • maskinöversättning
 • ...

Min forskning handlar till stor del om olika sätt att lägga till språklig information, så kallade annotering, i korpusar, textsamlingar som kan användas för språkforskning och i olika språkteknologiska tillämpningar. Annotering, som ordklasser och syntaktiska roller, hjälper till att filtrera sökresultaten för användaren.

Jag har arbetat i projekten MAÞiR och Koala. MAÞiR, metoder för automatisk analys av text i digitala historiska resurser, handlar om att skapa verktyg för automatisk lingvistisk analys av fornsvenska och att göra fornsvenska texter mer tillgängliga. Koala, Korps lingvistiska annotationer, handlar om att utveckla en infrastruktur för text-baserad forskning med högkvalitativa annotationer, där vi förbättrar och utvecklar de annoteringar som finns för korpusarna i Korp.

Se även www.adesam.se/yvonne för en komplett lista över äldre publikationer, etc.

Publikationer BibTeX

2023 BibTeX

2022 BibTeX

2021 BibTeX

 • Yvonne Adesam, Aleksandrs Berdicevskis (2021): Part-of-speech tagging of Swedish texts in the neural era, in Proceedings of the 23rd Nordic Conference on Computational Linguistics, NoDaLiDa, May 31–2 June, 2021, Reykjavik, Iceland (online) / eds Simon Dobnik and Lilja Øvrelid BibTeX
 • Saga Hansson, Konstantinos Mavromatakis, Yvonne Adesam, Gerlof Bouma, Dana Dannélls (2021): The Swedish Winogender Dataset, in Proceedings of the 23rd Nordic Conference on Computational Linguistics (NoDaLiDa), May 31 - June 2, 2021, Reykjavik, Iceland (online) BibTeX
 • Yvonne Adesam, Peter Andersson, Lars Borin, Gerlof Bouma (2021): A lexical resource for computational historical linguistics, in The Swedish FrameNet++. Harmonization, integration, method development and practical language technology applications, pages 98–121 BibTeX

2020 BibTeX

2019 BibTeX

2018 BibTeX

2017 BibTeX

2016 BibTeX

2015 BibTeX

2014 BibTeX

2013 BibTeX

2012 BibTeX

Profile picture for user xadeyv@gu.se
Lektor

Telefonnummer