Hoppa till huvudinnehåll

Nina Tahmasebi

Nina Tahmasebi slutade arbeta hos oss 2023-01-31.

Gästforskare

  • Docent i Språkteknologi
  • Fil. Dr i Datavetenskap
  • Master of Science i Tekniskt matematik
  • Bachelor of Science i Matematik

Nina Tahmasebi leder ett RJ program Change is Key! som startade 2022 och löper under sex år. I programmet utvecklas korpusbaserade språkteknologiska metoder för att hitta semantiska förändringar (över tid) och lexikal variation (mellan grupper och mediatyper). Avsikten är att skapa verktyg för att upptäcka och studera språkliga förändringar i stor skala, vilket kommer att vara till direkt nytta för historisk lingvistik och lexikografi samt för t.ex. begreppshistoriker. Dessutom samarbetar forskare från samhälls-, genus- och litteraturvetenskap för att besvara deras forskningsfrågor och tillsammans utveckla verktyg, utvärderingsdata och forskningsmetodologi för deras specifika behov. Genom att identifiera och hantera förändringar automatiskt och storskaligt, öppnas stora mängder av texter, både historiska och moderna och därmed möjliggörs mer ingående och mångfacetterade studier av våra samtida och historiska samhällen.

 

Nina leder också projektet Towards Automatic Detection of Language Change (2019 - 2022) med Simon Hengchen, Dominik Schlechtweg, och Maria Koptjevskaja Tamm sedan 2019. Projektet har startat upp och organiserat två nationella och flera internationella workshopar (computational methods for historical language change (LChange'22)), gett flertalet presentationer, samt lokala workshops, bl.a. på Alan Turing Institute. En stor översiktsartikel Computational Approaches to Lexical Semantic Change är publicerad och det har gjorts ett stort utvärderingsarbete SemEval-2020 Task 1: Unsupervised Lexical Semantic Change Detection.

Material till studiecirkeln om digitala metoder för DH finns att hitta på GU Play.

Sedan 2023 jobbar Nina på institutionen för Filosofi, Lingvistik, och Vetenskapsteori, FLoV.

 

 

Professional Duties

Keynote

Synergies conference, 2020 (September, 2020, Odense)
Literary studies and DH

Synergies conference presentation på YouTube

Workshop on Digital Literacy, 2020

Keynote
6th Estonian Digital Humanities ConferenceChair local organizing committee
21st Nordic Conference on Computational Linguistics (NoDaLiDa 2017)
http://nodalida2017.se/

Programme committee
Digital Humanities in the Nordic Countries 2nd Conference (DHN2017)
http://dhn2017.eu/

Local organizing committee
14th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics (EACL2014)
http://eacl2014.org/

Workshop chair
1st International Workshop on Computational Approaches to Historical Language Change (LChange'19)
https://languagechange.org/events/2019-acl-lcworkshop/


2nd International Workshop on Computational Approaches to Historical Language Change (LChange'21)
https://languagechange.org/events/2021-acl-lcworkshop/


3rd International Workshop on Computational Approaches to Historical Language Change (LChange'22)
https://languagechange.org/events/2022-acl-lcworkshop/

Workshop on Automatic Detection of Language Change
workshop-automatic-detection-language-change

 

 

Test set / datasets

DWUG SV: Diachronic Word Usage Graphs for Swedish
Schlechtweg, Dominik; Tahmasebi, Nina; Hengchen, Simon; Dubossarsky, Haim; McGillivray, Barbara
DWUG: A large Resource of Diachronic Word Usage Graphs in Four Languages.

SemEval-2020 Task 1: Unsupervised Lexical Semantic Change Detection
Schlechtweg, Dominik; McGillivray, Barbara; Hengchen, Simon; Dubossarsky, Haim; Tahmasebi, Nina
SemEval-2020 Task description paper

Swedish Test Data for SemEval 2020 Task 1:Unsupervised Lexical Semantic Change Detection
Tahmasebi, Nina; Hengchen, Simon; Schlechtweg, Dominik; McGillivray, Barbara; Dubossarsky, Haim
Word Sense Change Test Set
Tahmasebi and Risse: Finding Individual Word Sense Changes and their Delay in Appearance. RANLP 2017

Named Entity Evolution Dataset
Tahmasebi, Gossen, Kanhabua, Holzmann and Risse: NEER: An Unsupervised Method for Named Entity Evolution Recognition Coling 2012

 

 

Publikationer BibTeX

2024 BibTeX

2023 BibTeX

2022 BibTeX

2021 BibTeX

2020 BibTeX

2019 BibTeX

2018 BibTeX

2017 BibTeX

2016 BibTeX

2015 BibTeX

2014 BibTeX

2013 BibTeX

Profile picture for user xtahni@gu.se

Roll

Gästforskare

Telefonnummer