Hoppa till huvudinnehåll

BibTeX

@inProceedings{Sköldberg-Emma2008-91906,
	title    = {Modell för beskrivning av kollokationer i ett medicinskt lexikon (MedLex)},
	booktitle  = {Nordiske studier i leksikografi 9. Rapport fra konference om lexikografi i Norden, Akureyri 22.-26. maj 2007},
	author    = {Sköldberg, Emma and Toporowska Gronostaj, Maria},
	year     = {2008},
	ISBN     = {978-9979-654-05-6},
	pages    = {433--445},
}

@inProceedings{Sköldberg-Emma2008-73087,
	title    = {From Subdomains and Parameters to Collocational Patterns: On the Analysis of Swedish Medical Collocations},
	booktitle  = {Proceedings of the XIII EURALEX International Congress July 15 - 19 2008},
	author    = {Sköldberg, Emma and Toporowska Gronostaj, Maria},
	year     = {2008},
	ISBN     = {978-84-96742-67-3},
	pages    = {1421--1432},
}

@article{ToporowskaGronostaj-Maria2008-70495,
	title    = {Betydelseindikatorer och tematiska slingor. Om jakten på rätt betydelse i framtida svenska digitala ordböcker},
	journal   = {Nog ordat? Festskrift till Sven-Göran Malmgren},
	author    = {Toporowska Gronostaj, Maria and Sköldberg, Emma},
	year     = {2008},
	pages    = {364--372},
}

@book{Jóhannesson-Kristinn2008-70411,
	title    = {Nog ordat? Festskrift till Sven-Göran Malmgren den 25 april 2008 (Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning 34)},
	author    = {Jóhannesson, Kristinn and Landqvist, Hans and Lundqvist, Aina and Rogström, Lena and Sköldberg, Emma and Wallgren Hemlin, Barbro},
	year     = {2008},
	publisher  = {Göteborg University},
	address   = {Göteborg},
	ISBN     = {978-91-974747-4-0},
}

@article{Sköldberg-Emma2008-78677,
	title    = {Natur och Kulturs Stora Svenska Ordbok},
	journal   = {LexicoNordica. Tidsskrift om leksikografi i Norden utgitt av Nordisk forening for leksikografi},
	author    = {Sköldberg, Emma},
	year     = {2008},
	volume    = {15-2008},
	pages    = {317--333},
}

@inProceedings{Sköldberg-Emma2008-91905,
	title    = {Från vrångstrupen till fotabjället: om presentationen av unika konstituenter i Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien},
	booktitle  = {Nordiske studier i leksikografi 9. Rapport fra konference om lexikografi i Norden, Akureyri 22.-26. maj 2007. },
	author    = {Sköldberg, Emma},
	year     = {2008},
	ISBN     = {978-9979-654-05-6},
	pages    = {421--432},
}