Till startsida

Nya ord i SALDO

2016-11-14 20:10:
följa2 följande3 följande4 följare stissig stissighet yngla_av_sig

2016-10-25 08:11:
brie byxmyndig dos få_råd förvuxen gå_i_taket hota_till_livet i_fil patetisk2 raggarskåra rövskåra rövspringa skrämma_skiten stjärtskåra stjärtspringa ta_sig_råd vårig

2016-10-16 02:38:
betygsättande2 bändslad bändslande2 campande2 clearad clearande2 dedicerad dedicerande2 dekan diagnosticerad diagnosticerande2 doserad doserad2 doserande3 doserande4 dreglande2 då_så esteticerad esteticerande2 fasetterad2

Visa fler

Forskning

SweFN++
nedslag i SweFN++
Det svenska frasnätsprojektet

Kulturomik

Mot kunskapsbaserad storskalig kunskapsutvinning ur svensk text

SweCcn
Det svenska konstruktikon-projektet

Diabase
Språkteknologi för historiska resurser -- mot en diakronisk BLARK

Koala
Korps lingvistiska annotationer: att utveckla en infrastruktur för text-baserad forskning med högkvalitativa annotationer

Fler forskningsprojekt...

Resurser

Korp
Användarhandledning
Sök i korpusmaterialen

antal korpusar 389
token (total)11 272 241 112
antal meningar737 093 739

Karp Karp
Användarhandledning
Sök i de lexikala resurserna

antal lexikon29
ingångar (totalt)733 499

Lärka
Lär Språket via KorpusAnalys

Sparv Sparv
Språkbankens annoteringsverktyg

Statistik
Korpusstatistik för samtliga material i Korp.

SALDO
Semantiskt och morfologiskt lexikon för språkteknologi

Finlandssvenska texter
token: 56 377 542
meningar: 3 207 726

Fler resurser...


Institutionen för svenska språket

Institutionen för svenska språket

SWE-CLARIN

Språkteknologi som
stödjer forskning
inom samhällsvetenskap
och humaniora

Centre for Language Technology

SND

Svensk Nationell Datatjänst