Till startsida

Nya ord i SALDO

2018-02-09 22:37:
alternativhöger althöger användarkonto bistabil blåljuspersonal blåljussabotage bonka bonka2 bonkad bonkad2 bonkande bonkande2 bonkande3 bonkande4 bresa bresande bresande2 bresare falla_för_åldersstrecket fan_i_mig

2018-01-03 12:19:
bafatt fortare_än_kvickt för_formens_skull för_husfridens_skull för_skams_skull först_till_kvarn ha_ögon_i_nacken i_raka_ordalag inklusion klämma_åt mot_bättre_vetande när_allt_kommer_omkring om_det_kniper osammanhållen springa_med_skvaller stå_som_spön_i_backen svinga_en_bägare sätta_åt ta_åt_sig2 varhelst_man_går

2017-12-25 16:42:
Förintelsen avdrag3 dan_före_dan dan_före_dopparedan e-handel en_lång_rad falla_i_glömska igenslyad internetbutik internetkasino ketchupeffekt lekmannaskap nätbutik nätkasino räkna_får sidvagn skylla_ifrån_sig skördemåne slya_igen spela_dubbelt

Visa fler

Forskning

SweFN++
nedslag i SweFN++
Det svenska frasnätsprojektet

Kulturomik

Mot kunskapsbaserad storskalig kunskapsutvinning ur svensk text

SweCcn
Det svenska konstruktikon-projektet

Diabase
Språkteknologi för historiska resurser -- mot en diakronisk BLARK

Koala
Korps lingvistiska annotationer: att utveckla en infrastruktur för text-baserad forskning med högkvalitativa annotationer

Fler forskningsprojekt...

Resurser

Korp
Användarhandledning
Sök i korpusmaterialen

antal korpusar 461
token (total)15 204 801 541
antal meningar1 060 099 070

Karp Karp
Användarhandledning
Sök i de lexikala resurserna

antal lexikon33
ingångar (totalt)787 476

Lärka
Lär Språket via KorpusAnalys

Sparv Sparv
Språkbankens annoteringsverktyg

Strix Strix

Statistik
Korpusstatistik för samtliga material i Korp.

SALDO
Semantiskt och morfologiskt lexikon för språkteknologi

Finlandssvenska texter
token: 56 377 542
meningar: 3 207 726

Fler resurser...


Institutionen för svenska språket

Institutionen för svenska språket

SWE-CLARIN

Språkteknologi som
stödjer forskning
inom samhällsvetenskap
och humaniora

Centre for Language Technology

SND

Svensk Nationell Datatjänst