Till startsida

Nya ord i SALDO

2016-07-11 14:33:
annat_ljud_i_skällan drunknare offerkofta offermentalitet podcast podd på_kollisionskurs spela_andra_fiolen spela_första_fiolen sväva_mellan_liv_och_död

2016-06-10 15:17:
bekväm3 göra_verkan jordiska_kvarlevor ortos perfa stavgalax stödbandage

2016-06-01 11:16:
ta_ett_glas utanförskapsområde

Visa fler

Forskning

SweFN++
nedslag i SweFN++
Det svenska frasnätsprojektet

Kulturomik

Mot kunskapsbaserad storskalig kunskapsutvinning ur svensk text

SweCcn
Det svenska konstruktikon-projektet

Diabase
Språkteknologi för historiska resurser -- mot en diakronisk BLARK

Koala
Korps lingvistiska annotationer: att utveckla en infrastruktur för text-baserad forskning med högkvalitativa annotationer

Fler forskningsprojekt...

Resurser

Korp
Användarhandledning
Sök i korpusmaterialen

antal korpusar 388
token (total)11 263 189 444
antal meningar736 558 942

Karp
Användarhandledning
Sök i de lexikala resurserna

antal lexikon28
ingångar (totalt)733 499

Lärka
Lär Språket via KorpusAnalys

Annoteringslabbet
Korps annoteringslabb

Statistik
Korpusstatistik för samtliga material i Korp.

SALDO
Semantiskt och morfologiskt lexikon för språkteknologi

Finlandssvenska texter
token: 56 377 542
meningar: 3 207 726

Fler resurser...


Institutionen för svenska språket

Institutionen för svenska språket

SWE-CLARIN

Språkteknologi som
stödjer forskning
inom samhällsvetenskap
och humaniora

Centre for Language Technology

SND

Svensk Nationell Datatjänst